Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Co widzisz

Sentencje

Znalazłeś 18 sentencji.
Pusty żołądek nie jest dobrym doradcą politycznym.
Albert Einstein
W co wierzysz? - W to: że wagę wszystkich rzeczy trzeba oznaczyć na nowo.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Słowo „polityka” (ang. politics) składa się z dwóch słów: „poly” oznaczającego wiele oraz „ticks” (ang. kleszcze), oznaczające spijające krew pasożyty.
(Bez rodowodu)
Zbyt zły dziewięćdziesiąt procent polityków daje pozostałym dziesięciu procentom złą reputację.
Henry Kissinger
Słowo komendy porusza armie; słowo "wolność" narody.
Friedrich Novalis
Prawdziwym znaczeniem oświecenia jest patrzenie niezmrużonymi oczami na wszystką ciemność.
Nikos Kazantzakis
O ile możemy to dostrzec, jedynym celem ludzkiej egzystencji jest rozpalenie światła znaczenia w ciemności samego trwania.
Carl G. Jung

Nota:

Carl Jung as quoted in Watchmen

To przecież nie miało znaczenia. Był tylko jednym człowiekiem. Los jednego człowieka nie jest ważny. "Jeśli nie, to co to jest? Nie mógł znieść tych zapamiętanych słów.
Ursula K. LeGuin

Okoliczności: spoken by Gaverel Rocannon, Rocannon's World

Przekonanie, że słowa mają znaczenie same w sobie, jest reliktem prymitywnej magii słowa i nadal jest częścią powietrza, którym oddychamy w niemal każdej dyskusji.
Charles K. Ogden

Okoliczności: The Meaning of Meaning

Polityk dzieli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów.
(Bez rodowodu)
Najkrótsze wyrazy: "tak" i "nie" wymagają najdłuższego zastanowienia
Pitagoras
Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.
Robert A. Heinlein
Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat.
Joseph Conrad
Celem sztuki nie jest reprezentowanie zewnętrznego wyglądu rzeczy, ale ich wewnętrznego znaczenia.
Arystoteles Aristotle (Αριστοτέλης)
Politics have no relation to morals.
Niccolo Machiavelli
Nie to, co się z tobą dzieje, ale to, jak na to reagujesz, ma znaczenie.
Epictetus (Epiktet)
Evey Hammond: Czy wszystko jest dla ciebie żartem, Gordonie? Gordon Deitrich: Tylko to, co ma znaczenie.
(Bez rodowodu)
Przede wszystkim nie ma tu wyjątku od tej reguły: że idea przewagi politycznej zawsze wpisuje się w ideę przewagi psychologicznej.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)