Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji Sentencje w gavagai.pl z tagiem Język

Sentencje w gavagai.pl z tagiem Język: znalezionych 15 sentencji.

Widzisz sentencje z przypisanym tagiem

Język

Kliknij tutaj , aby zobaczyć wszystkie tagi

Im więcej myślę o języku, tym bardziej zadziwia mnie to, że ludzie w ogóle rozumieją się nawzajem.

The more I think about language, the more it amazes me that people ever understand each other at all.

Kurt Gödel (Goedel) Głębia: 9 Zobacz Tagi: Niezrozumienie Język Konfuzja

Pies jest sprytniejszy od człowieka. Macha ogonem a nie językiem.

A dog is smarter than some people. It wags its tail and not its tongue.

(nieokreślony) Głębia: 9 Zobacz Tagi: !gavagai Pies Ludzie Język Przekorna-Definicja Witticism

Nazwy zasłaniają rzeczy.

Krzysztof Kąkolewski Głębia: 9 Zobacz Tagi: Nazwy Rzeczy Zasłaniać Język

O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.

What can be said at all, can be said clearly.

Ludwig Wittgenstein Głębia: 9 Zobacz Tagi: Język Mówić Jasność

Introducing "lite", the new way to spell "light", with 20% fewer letters!

(nieokreślony) Głębia: 4 Zobacz Tagi: Język Witticism

P: Jak zapisać "onomatopeja"? Odp .: Tak, jak słychać.

Q: How do you spell "onomatopoeia"? A: The way it sounds.

(nieokreślony) Głębia: 3 Zobacz Tagi: Język Witticism

Status quo. To znaczy po łacinie „bałagan, w którym jesteśmy”.

Status quo. Latin for “the mess we're in.”

(nieokreślony) Głębia: 10 Zobacz Tagi: Język Śmieszne Łacina

Filozofia to bitwa przeciw klątwom rzucanym na naszą inteligencję przez język

Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language.

Ludwig Wittgenstein Głębia: 10 Zobacz Tagi: Filozofia Język Klątwa Inteligencja

Nie myśl - patrz!

Don't think: Look!

Ludwig Wittgenstein Głębia: 10 Zobacz Tagi: Myśleć Język Filozofia Patrzeć

Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.

Man lives in a world of ideas. Any phenomenon is so complex that he cannot possibly grasp the whole of it. He abstracts certain characteristics of a given phenomenon as an idea, then represents that idea as a symbol, be it a word or a mathematical sign. Human reaction is almost entirely reaction to symbols, and only negligibly to phenomena. As a matter of fact,” he continued, removing the cigarette holder from his mouth and settling into his subject, “it can be demonstrated that the human mind can think only in terms of symbols. “When we think, we let symbols operate on other symbols in certain, set fashions—rules of logic, or rules of mathematics. If the symbols have been abstracted so that they are structurally similar to the phenomena they stand for, and if the symbol operations are similar in structure and order to the operations of phenomena in the real world, we think sanely. If our logic-mathematics, or our word-symbols, have been poorly chosen, we do not think sanely.

Robert A. Heinlein Głębia: 10 Zobacz Tagi: Idea Język Słowo Człowiek Symbol Matematyka Świat Zdrowie-Psychiczne

Doprawdy warto nauczyć się takiego języka, który stwarza filozofów, gdy nasz – tylko filozofie.

Stanisław Lem Głębia: 10 Zobacz Tagi: Filozofia Język Dna Stwarzać

Wszystko, co widzimy, widzimy przez okulary naszego języka.

(unknown) Głębia: 7 Zobacz Tagi: Język Widzieć Postrzegać

System językowy jako całość nie podlega empirycznemu sprawdzaniu. Nie został on przez nas wymyślony - nauczyliśmy się go. Jest on środowiskiem, w którym żyją nasze myśli - a przeto jego podstawy pozostają nieuświadomione.

Wojciech Sady Głębia: 8 Zobacz Tagi: Język Sprawdzalność Środowisko Myśli

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Sztuka to forma dla uczuć, tak jak język jest formą dla myśli.

Art is the mold of feeling as language is the mold of thought.

藝術是情感的鑄造品, 猶如語言是思想的模型。

S.K. Langer Głębia: 10 Zobacz Tagi: Język Myśl Sztuka Uczucia

Słyszymy ciągle, że [od czasów greckich] filozofia nie zrobiła żadnych postępów [...]. Powodem jest to, że nie zmienił się nasz język i podsuwa nam wciąż te same pytania. Dopóki czasownika "być"  jak czasowników „jeść” i „pić” [...], będziemy się stale rozbijać o te same przeszkody, przypatrując się światu w konfuzji.

People say again and again that philosophy doesn’t really progress, that we are still occupied with the same philosophical problems as were the Greeks. But the people who say this don’t understand why this has to be so. It is because our language has remained the same and keeps seducing us into asking questions. As long as there continues to be a verb ‘to be’ that looks as if it functions in the same way as ‘to eat’ and ‘to drink’, as long as we still have the adjectives ‘identical’, ‘false’, ‘possible’, as long as we continue to talk of a river of time, of an expanse of space, etc. etc., people will still keep stumbling over the same puzzling difficulties and find themselves staring at something which no explanation seems capable of clearing up.

Ludwig Wittgenstein Głębia: 10 Zobacz Tagi: Filozofia Język Rzeczywistość Świat

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktualnie minimalna głebia to deepness: 0

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

W nowym oknie

Lista tagów:

Dodaj sentencję