Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Co widzisz

Sentencje

Znalazłeś 18 sentencji.
Trudno o pewniejsza oznakę nienormalności jak powtarzanie w kołko tego samego i oczekiwanie, że otrzyma się inne wyniki.
(Bez rodowodu)

Nota: https://www.quora.com/Did-Einstein-really-define-insanity-as-doing-the-same-thing-over-and-over-again-and-expecting-different-results http://www.news.hypercrit.net/2012/11/13/einstein-on-misattribution-i-probably-didnt-say-that/

Rzeczywistość jest ledwie złudzeniem, aczkolwiek bardzo uporczywym.
Albert Einstein
Ludzie uważają za rzeczywistość to, co o niej przywykli sądzić.
(nieokreślony)
Rzeczywistość jest tą, która nie znika, kiedy przestajesz w nią wierzyć.
Philip K. Dick
Szaleństwo to tylko inna perspektywa na rzeczywistość.
Erehwon
Słowa, jak powszechnie wiadomo, są wielkimi wrogami rzeczywistości.
Joseph Conrad
Nasze wszystkie odrębne fikcje składają się na jedną wspólną rzeczywistość.
Stanislaw Jerzy Lec
Niezależna rzeczywistość w zwykłym fizycznym sensie tego słowa nie może być przypisana ani do faktów (zjawisk) ani do podmiotów obserwujących.
Niels Bohr
Póki reguły matematyczne nie odnoszą się do rzeczywistości, są pewne; póki są pewne, nie odnoszą się do rzeczywistości.
Albert Einstein
Słowa to część działań, a nie lustro rzeczywistości
Wojciech Sady
It is not always easy even for scientists to tell whether their theories are made valid because they accord with reality, or because they accord with other scientists and funding agencies.
Benjamin Woolley
Nie ma ludzi psychicznie zdrowych. Są tylko niedostatecznie zbadani.
Sigmund Freud
Są fizycy utrzymujący, że rozumieją to [odmianę fizyki kwantowej] tak samo jak rozumieją czym są kamienie i szafy. W rzeczywistości rozumieją zgodność teorii z wynikami pomiarów.
Stanisław Lem
Słyszymy ciągle, że [od czasów greckich] filozofia nie zrobiła żadnych postępów [...]. Powodem jest to, że nie zmienił się nasz język i podsuwa nam wciąż te same pytania. Dopóki czasownika "być"  jak czasowników „jeść” i „pić” [...], będziemy się stale rozbijać o te same przeszkody, przypatrując się światu w konfuzji.
Ludwig Wittgenstein
Odległość pomiędzy szaleństwem a geniuszem mierzy się jedynie sukcesem.
Bruce Feirstein
Zbyt wiele zdrowego umysłu może być szaleństwem, a największym szaleństwem ze wszystkich jest widzieć życie takim, jakim jest, a nie takim, jakim powinno być.
Miguel de Cervantes
Cała nasza technologia jest jak topór w rękach szaleńca.
Albert Einstein
Powiedzieli, że jestem szalony, ja powiedziałem, że to oni są szaleni, i kurcze, przegłosowali mnie!
(Bez rodowodu)

Nota:

Heard it on a documentary about bedlam apparently a quote from a inmate.

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)