Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Co widzisz

Sentencje

Znalazłeś 27 sentencji.
Ważniejsze od zrozumienia konstrukcji maszyn jest poznanie istot, które je zbudowały.
Stanisław Lem
Ktokolwiek kto nie potrafi posługiwać się matematyką nie jest w pełni człowiekiem. Jest co najwyżej tolerowalnym podczłowiekiem, który nauczył się zakładać buty, myć i nie brudzić w mieszkaniu.
Robert A. Heinlein

Okoliczności: Lazarus Long w powieści Time Enough for Love

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala.
Tadeusz Borowski
Im bardziej wykorzystujemy naturę, tym bardziej zmniejszamy nasze możliwości, dopóki nie mamy tylko jednej: walczyć o przetrwanie.
Morris K. Udall
Natura nie dopuszcza kłamstw. (Natura nie kłamie)
Thomas Carlyle
Men argue, nature acts.
Wolter Francis M. Voltaire
Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.
Galileo Galilei (Galileusz)
Jest coś pięknego w znajdowaniu najskrytszych myśli w kimś innym.
Oliver Schreiner
Świat zobaczyć w Ziarenku Piasku Niebo w Dzikiej Roślinie Nieskończoność uchwycić w ręku A Wieczność w godzinie.
William Blake
Kiedy Japończycy naprawiają połamane przedmioty, agrymentują zniszczenia, wypełniając pęknięcia złotem, ponieważ wierzą, że kiedy coś doznało uszkodzenia i ma historię, to staje się piękniejsze.
Barbara Bloom
Stań przed faktem jak małe dziecko. Bądź gotów porzucić wszystkie dotychczasowe teorie, krocz pokornie drogą, którą wskazuje Natura. Inaczej – niczego się nie nauczysz.
Thomas Henry Huxley
Filozofia to gra z celami, ale bez zasad. Matematyka to gra z zasadami, ale bez celów.
(nieokreślony)
Matematyka może być zdefiniowana jako zagadnienie, w którym nigdy nie wiemy o czym mówimy, ani czy to, co mówimy jest prawdą.
Bertrand Russell

Nota:

Mysticism and Logic and Other Essays

Wieczną tajemnicą wszechświata jest to że może on być zrozumiany.
Albert Einstein
Świat jest dobrym miejscem i wartym, by o niego walczyć - bardzo nie podoba mi się, że muszę go opuścić.
Ernest Hemingway
Sztuka jest kłamstwem, które pozwala nam zrozumieć prawdę.
Pablo Picasso
Ludzka twarz jest piękna, gdy odbija się w niej determinacja a chociaż cel jakiś niewielki.
(nieokreślony)
Człowiek żyje w świecie idei. Każdy fenomen jest tak złożony, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć go w całości. Wyodrębnia więc pewne cechy danego zjawiska tworząc nową ideę, a potem przedstawia ideę jakimś symbolem, słowem lub symbolem matematycznym. Ludzkie działania są niemal całkowicie reakcją na symbole. Kiedy myślimy, pozwalamy symbolom działać na inne symbole w pewien ustalony sposób – zgodnie z zasadami logiki lub matematyki. Jeśli symbole zostały wyodrębnione tak, że pod względem budowy są podobne do fenomenu, który reprezentują i jeśli działania na symbolach są podobne do budowy i porządku działań tego fenomenu w rzeczywistym świecie, jesteśmy psychicznie zdrowi. Jeśli nasze logiczno-matematyczne lub słowne symbole zostały źle dobrane, nie jesteśmy psychicznie zdrowi.
Robert A. Heinlein
Póki reguły matematyczne nie odnoszą się do rzeczywistości, są pewne; póki są pewne, nie odnoszą się do rzeczywistości.
Albert Einstein
It is impossible to explain honestly the beauties of the laws of nature in away that people can feel, without their having some deep understanding of mathematics. I am sorry, but this seems to be the case.
Richard Feynman
Fizyka bada zasadniczą naturę świata, a biologia opisuje lokalny wyjątek guz. Psychologia, psychologia człowieka, opisuje wyjątek na wyjątku.
Willard Van Orman Quine
Pewnego dnia, patrząc wstecz, uderzy cię myśl, że lata walki były dla ciebie najpiękniejsze.
Sigmund Freud
Musisz sobie uświadomić, że pewnego dnia umrzesz. Do tego czasu jesteś bezwartościowy.
Chuck Palahniuk
Zrozumienie głupiego człowieka o tym, co mówi człowiek mądry, nigdy nie jest dokładne, ponieważ nieświadomie przekłada on to, co słyszy, na to, co może zrozumieć.
Bertrand Russell
Niektórzy ludzie słuchają z zamiarem zrozumienia, większość ludzi słucha z zamiarem odpowiedzi.
(Bez rodowodu)
Zaczynam rozumieć. I otwiera to czarną dziurę w głębi mojego żołądka.
Clay Jensen
Cuda nie są sprzeczne z naturą, ale tylko z tym, co wiemy o naturze. 
Augustyn z Hippony
Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)