Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Co widzisz

Sentencje

Znalazłeś 13 sentencji.
Ktokolwiek kto nie potrafi posługiwać się matematyką nie jest w pełni człowiekiem. Jest co najwyżej tolerowalnym podczłowiekiem, który nauczył się zakładać buty, myć i nie brudzić w mieszkaniu.
Robert A. Heinlein

Okoliczności: Lazarus Long w powieści Time Enough for Love

W nauczaniu jest to metoda, a nie treść, która jest przesłaniem. . . pozyskiwanie, a nie pompowanie.
Ashley Montagu
Sztuka nauczania jest sztuką wspomagania odkrywania.
Mark Van Doren
Nauczanie nie jest utraconą sztuką, ale szacunek dla niej jest utraconą tradycją .
Jacques Barzun
Nigdy się nie tłumacz - twoi przyjaciele nie potrzebują tego, a twoi wrogowie i tak ci nie uwierzą.
Elbert Hubbard
Jeśli nie potrafisz tego wyjaśnić, tak naprawdę tego nie rozumiesz.
Harley Hahn
W historii nic nie jest oczywistsze niż przyjęcie przez udanych rebeliantów metod, do potępienia których byli przyzwyczajeni w siłach, które obalili.
Will & Ariel Durant
Nie mamy tutaj żadnych reguł. Próbujemy coś osiągnąć.
Thomas A. Edison

Okoliczności: about his laboratory

Największym wyzwaniem myśliciela jest takie sformułowanie problemu, które pozwoli na uzyskanie rozwiązania.
Bertrand Russell
Metoda Feynmana jest następująca: Zapisz na kartce problem. Potem myśl intensywnie. Potem zapisz rozwiązanie.
Murry Gell-Mann
Przemierzałem świat w poszukiwaniu wyjaśnień zjawisk, których nie rozumiałem. Skąd brały się muszle na szczytach gór. Dlaczego grzmot trwa dłużej niż to, co go powoduje i dlaczego natychmiast po jego stworzeniu błyskawica staje się widoczna dla oka, podczas gdy grzmot wymaga czasu na podróż. Dlaczego kamień rzucony na wodę tworzy kręgi fal, i dlaczego ptak utrzymuje się w powietrzu. Te pytania wypełniały moje myśli przez całe życie.
Leonardo Da Vinci
Nie próbuj zaspokoić swojej próżności nauczając wielu rzeczy. Obudź w ludziach ciekawość. Wystarczy otworzyć umysły, nie przeciążać ich. Umieść tam tylko iskrę. Jeśli są w nich jakieś dobre, łatwopalne rzeczy, ta iskra rozpali ogień.
Anatole France

Nota:

https://quoteinvestigator.com/2018/12/09/awaken/

Metody, którymi ktoś się posługuje, zazwyczaj wskazują na jego motywy.
(Bez rodowodu)
Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)