Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

– Nie może zrobić niczego, –zabrzmiał łagodny głos Waltera InTeachera, – czego nie pokazałem ci już przy tej czy innej okazji. Nie jest nikim więcej niż użytkownikiem umiejętności rozwiniętych przez innych mężczyzn i kobiety, z których wielu może użyć ich znacznie lepiej niż on. Pamiętaj, że niczyj umysł i ciało nie są nigdy niczym więcej niż ciałem i umysłem ludzkim. Zapomnij o tym, że jest starszy i bardziej od ciebie doświadczony, skoncentruj się jedynie na prawdziwym obrazie tego czym jest i jakie są jego ograniczenia. – Strach jest po prostu jeszcze jedną bronią, – powiedział Malachi, – samą w sobie nie groźniejszą, niż ostrze noża. Traktuj go, jak zareagowałbyś na każdą inną broń. Kiedy nadejdzie, usuń mu się z drogi, tak, by cię minął, a potem przejmij i kontroluj dłoń która go na ciebie kieruje. Broń bez dłoni jest tylko jeszcze jedną rzeczą, we wszechświecie wypełnionym rzeczami.

He can do nothing that I've not shown you at one time or another. Hes no more than a user of skills developed by other men and women, many of them could use them far better than he can. Remember that no ones mind or body are ever more than human. Forget the fact hes older and more experienced than you; and concentrate only on a true image of what he is, and what his limits are. Fear is just one more weapon, no more dangerous in itself than a sharpened blade is. Treat it as you would any weapon. When it approaches, turn yourself to let it pass you by, then take the control the hand that guides it at you. The weapon without the hand is only one more thing – in a universe full of things.

- | Encyklopedia Finalna

Przypisany do tych tematów (0):

Encyklopedia Finalna

Gordon R. Dickson

Zobacz profil autora

<p>Urodził się w Kanadzie. W wieku 13 lat (w 1936 lub 1937) wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 1943 do 1946 służył w armii. Ukończył Uniwersytet Stanowy Minnesoty. Większość swojego życia spędził w Minneapolis w Minnesocie. Pierwszą powieść Alien From Arcturus wydał w 1956.</p>
 

Przypisany do tych tematów: 0


Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)