Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Inspirujące książki w filmie „Siedem Lat w Tybecie”

w filmie „Siedem Lat w Tybecie”

 Buddha w filmie „Siedem Lat w Tybecie”

Buddha


(BC 568-488)

Urywki: 1 | Sentencje: 0


O czym: Choć nieco wyidealizowany i zniekształcony, film jest wglądem w buddyjską duchowość i sposób myślenia ludzi żyjących hen, na wyżynach Azji Centralnej.

Cytaty z tego dzieła w bazie sentencji Gavagai 0

Fragmenty z tego dzieła: 1

Śmierć
(Budda rzekł ustami Dalai Lamy XIV w filmie „Siedem Lat w Tybecie”)

Wszystkie stworzenia drżą przed niebezpieczeństwem i śmiercią. Życie jest wszystkim drogie. Gdy człowiek jest tego świadom – nie zabija ani nie przymusza do tego innych.

Musicie to zrozumieć. Te słowa są wyryte w sercu każdego Tybetańczyka. Dlatego jesteśmy narodem miłującym pokój, który z zasady odrzuca przemoc. Usilnie proszę, abyście zauważyli w tym naszą największą siłę, a nie słabość.

All beings tremble before danger and death. Life is dear to all. When a man considers this, he does not kill or cause to kill. You must understand. These words are deeply engraved in the heart of every Tibetan. It is why we are a peaceful people who reject violence on principle. I pray you will see this as our greatest strenght, not our weakness.

W Gavagai.pl znajdziesz opracowania z 0 dzieł tego twórcy:

Dzieła:

Komentarze

Nie ma komentarzy