Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Eric Hoffer

Sentencje w bazie Gavagai:

When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: -

Połączona z pasją nienawiść może wnieść znaczenie i cel w skądinąd pustym życiu.

Passionate hatred can give meaning and purpose to an empty life.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 7

Mówi się nam, że talent stwarza okazje. Ale czasem wydaje się, że intensywne pragnienie stwarza nie tylko własne okazje, ale i własne talenty.

We are told that talent creates its own opportunities. But it sometimes seems that intense desire creates not only its own opportunities, but its own talents.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 9

Humility is not renunciation of pride but the substitution of one pride for another.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: -

Many of the insights of the saint stem from his experience as a sinner.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: -

The sterile radical is basically . . . conservative. He is afraid to let go of the ideas and beliefs he picked up in his youth lest his life be seen as empty and wasted.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: -

Aby się odróżnić od tego, kim jesteśmy, musimy mieć świadomość tego, kim jesteśmy.

To become different from what we are, we must have some awareness of what we are.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 7

Najdoskonalsze maski zakładamy nie po to, aby ukryć zło, czy brzydotę, lecz aby ukryć pustkę. Najtrudniej zakryć to, czego nie ma.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 9

Many of the insights of the saint stem from his experience as a sinner.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: -

Możesz odkryć, czego obawia się twój wróg, obserwując środki, których używa, aby cię przestraszyć.

You can discover what your enemy fears most by observing the means he uses to frighten you.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 8

The basic test of freedom is perhaps less in what we are free to do than in what we are free not to do.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: -

There would be no society if living together depended upon understanding each other.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: -

Każda wielka Sprawa zaczyna się jako ruch, staje się biznesem, a w końcu degeneruje się w jazgot.

Every great cause begins as a movement, becomes a business, and eventually degenerates into a racket.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 10

Our greatest pretenses are built up not to hide the evil and the ugly in us, but our emptiness. The hardest thing to hide is something that is not there.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 2

W grę historii zazwyczaj grają najlepsi i najgorsi nad głowami większości w pośrodku.

The game of history is usually played by the best and the worst over the heads of the majority in the middle.

Eric Hoffer Zobacz Głębia: 9

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)