Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy przysłowie

przysłowie

Sentencje w bazie Gavagai:

Czym nie jesteś, tym się nie pokazuj.

przysłowie Zobacz Głębia: 3

Gdy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz.

When the student is ready, the master appears.

przysłowie Zobacz Głębia: 9

Eggs cannot be unscrambled.

przysłowie Zobacz Głębia: 5

Głupiec próbuje mnie przekonać swoimi racjami; mędrzec przekonuje mnie moimi własnymi.

The Fool Tries to Convince Me with His Reasons; the Wise Man Persuades Me with My Own

przysłowie Zobacz Głębia: 10 Tagi: Przekonywać Powód Uzasadnienie

Potrzeba całej wioski, by wychować dziecko.

It takes a village to raise a child

przysłowie Zobacz Głębia: 10 Tagi: Dziecko Wychować

Where the will is ready, the feet are light.

przysłowie Zobacz Głębia: 7

It's better to be careful a thousand times than to be killed once.

przysłowie Zobacz Głębia: 5

Throw your heart out in front of you and run ahead and catch it.

przysłowie Zobacz Głębia: 6

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny
Dodaj sentencję zaloguj