Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

The 14th Dalai Lama

Sentencje w bazie Gavagai:

Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.

The 14th Dalai Lama Zobacz Głębia: -

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

The 14th Dalai Lama Zobacz Głębia: -

The purpose of our lives is to be happy.

The 14th Dalai Lama Zobacz Głębia: -

Ludzie wyruszają różnymi drogami w poszukiwaniu spełnienia i szczęścia. To, że nie są na twojej drodze, nie oznacza, że zgubili się.

People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they're not on your road doesn't mean they've gotten lost.

The 14th Dalai Lama Zobacz Głębia: 9

If you are honest, truthful, and transparent, people trust you. If people trust you, you have no grounds for fear, suspicion or jealousy.

The 14th Dalai Lama Zobacz Głębia: 4

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)