Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Twórca Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Sentencje w bazie Gavagai:

The tyranny of a principal in an oligarchy is not so dangerous to the public welfare as the apathy of a citizen in a democracy.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Every man who possesses power is impelled to abuse it.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Zdrowy rozsądek znajduje się w każdym zgromadzeniu po stronie mniejszości.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy, a w których więzną małe.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Trzeba płakać nad ludźmi przy urodzeniu, nie przy śmierci.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli czas, gdy jesteśmy zbyt młodzi, od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Mówiłem: "To osobliwe, by całą filozofia sprowadzała się do tych trzech słów: mam to w d..."

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Zwykłem mawiać: "Nie żywię estymy dla ludzi z tej racji, że nie mają przywar, lecz dlatego że wyzbyli się tych, które posiadali."

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Świat nie sądzi czynów wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Dwa rodzaje ludzi: ci co myślą i ci, co się bawią.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim: "To osobliwy człowiek."

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Człowieka prostego, który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela wszelkiego spokoju.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Widziałem ludzi, co umierali ze zgryzoty, ponieważ nie otrzymali stanowisk, których musieliby odmówić, gdyby im je zaoferowano.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

[...] Niewielka jest różnica między nadmiernym zadufaniem w sobie i wielka pogardą dla innych.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Styl światowy zasadza się głównie na mówieniu o błahostkach jak o sprawach poważnych i o sprawach poważnych jak o błahostkach.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Są rzeczy, które wszyscy powtarzają, skoro zostały już raz powiedziane.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Można się łatwo pomylić, skoro trzeba wybrać obrządek jednej religii z istniejących dwóch tysięcy.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Ktoś powiedział, że Bóg przykłada się tylko do zachowania gatunku, a nie jednostek.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Dzieje pełne są wojen religijnych, ale jeśli dobrze zważyć, nie różność religii wydała te wojny, ale duch nietolerancji, ożywiający wiarę, która uważała się za panującą.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Wiedza czyni człowieka łagodnym; rozum skłania go ku ludzkości; jedynie przesądy każą się jej wyrzekać.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Jeśli istnieją kraje, w których kara nie pociąga za sobą hańby, pochodzi to z tyranii, która nakłada jednakie kary zbrodniarzom i zacnym ludziom.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Prawo to [publiczne] w dzisiejszej swej postaci jest wiedzą, która uczy władców, do jakiego punktu mogą gwałcić sprawiedliwość, nie szkodząc własnym interesom.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

[...] Wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Imperium zbudowane orężem, potrzebuje oręża, by się utrzymać przy życiu.

Any empire built with the force of arms, needs arms to prolong its existanece.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Książę. Kocha wtedy, gdy jest przekonany, że go kochamy, trzeba przeto wmawiać mu, że jest kochany.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Co wyraża pochlebstwo prócz słabości tego, który musi schlebiać?

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Niepotrzebne prawa osłabiają te, które są niezbędne.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Lepsze jest śmiertelnym wrogiem dobrego.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Krytycy(, którzy wzbudzają wątpliwości w tym, co zostało wysunięte jako pewnik,) są jak źli dowódcy armii, którzy nie mogąc podbić kraju, zatruwają jego wody.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Nie potrzeba mieć wiele rozumu, by wszystko zmącić, ale trzeba go mieć dużo, by wszystko uładzić.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Między państwami prawo naturalnej obrony pociąga niekiedy konieczność ataku: kiedy naród widzi, że dłuższy pokój dałby drugiemu narodowi możność zniweczenia go i że atak jest w danej chwili jedynym sposobem zapobierzenia tej klęsce.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

[...] Skoro tylko bowiem jakieś państwo pomnoży to, co nazywa swoją armią, natychmiast inne państwa pomnażają swoje; tak iż nie zyskuje się na tym nic prócz wspólnej ruiny.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Ludzie utalentowani, którzy dużo czytali, często zaczynają gardzić wszystkim.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Czytanie powieści jest bez wątpienia rzeczą niebezpieczną. Ale co nią nie jest.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

I said [powiedziałem]: Nie znajduję nic, co byłoby trudniejsze niż błyszczeć inteligencją wśród głupców.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Znam pewnego nieuka, który na udawanie mędrca poświęca tyle pracy i wysiłków, że gdyby obrócił je na naukę, byłby jednym z najmądrzejszych ludzi w Europie.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Mówiłem do skąpca: "Słusznie czynicie, panie, gromadząc pieniądze za życia; nie wiadomo, co będzie po śmierci.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Gdy wierzę w to, co sam myślę, ryzykuję, że błądzę. Lecz kiedy wierzę w to, co mi inni mówią, obawiam się dwóch rzeczy: po pierwsze, że ten, który mi to mówi, błądzi; po drugie, że chce mnie wprowadzić w błąd.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

W Rzymie prawodawcy stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś - państwo dla potrzeb religii.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Gdybyśmy chcieli po prostu być szczęśliwi, dałoby się to nawet osiągnąć. Ale my chcemy być szczęśliwsi od innych, a to zazwyczaj nie jest łatwe, ponieważ uważamy innych za szczęśliwszych, niż są w rzeczy samej.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Sporo jest ludzi, którzy uważają za niezbędne tylko to, co jest zbyteczne.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Gdyby trójkąty stworzyły sobie boga, zrobiłyby go o trzech bokach.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Tous les vices politiques ne sont pas de vices moraux, et tous les vices moraux ne sont pas des vices politiques.(All political vices are not moral vices, and all moral vices are not political vices.)

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.

Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz)

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni