Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Karol Marks

Sentencje w bazie Gavagai:

Każdemu według jego potrzeb, od każdego według jego sił.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Kapitalista nie opłaca robotnika dwukrotnie, najpierw pieniędzmi, a potem towarami; pieniądze jego powracają do niego, gdy robotnik wymienia pieniądze na jego towar.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Stałe utrzymywanie i reprodukcja klasy robotniczej pozostaje stałym warunkiem reprodukcji kapitału. Spełnienie tego warunku kapitalista może śmiało powierzyć samozachowawczemu i rozrodczemu instynktowi robotników.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Historia nie zna takiego wypadku, aby monarchowie kiedykolwiek uszczuplali swoje przywileje i spełniali żądania ludu, jeżeli nie zmuszał ich do tego silny nacisk z zewnątrz.

Karol Marks Zobacz Głębia: 5

Były kiedyś czasy, w których lud musiał w interesie publicznym wysuwać najwybitniejsze jednostki na stanowiska naczelne. Później stanowiska te zostały dziedzicznie przywiązane do pewnych rodów. No i ludzie z głupoty i nikczemności tolerowali to nadużycie przez całe stulecia.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Prawda jest tak samo nieskromna jak światło.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Prawda to nie tylko wynik, lecz także droga.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Filozofię wprowadza w świat krzyk jej wrogów, którzy dzikim wołaniem o pomoc przeciwko płomieniowi idei zdradzają się z tym, iż są tą filozofią wewnętrznie zarażeni.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Rewolucje to lokomotywy historii.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Religia jest opium ludu.

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Dobrem jest to, co jest przedmiotem popędów. ( też Engels)

Karol Marks Zobacz Głębia: 1

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)