Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Krzysztof Kąkolewski

Sentencje w bazie Gavagai:

Obowiązkiem wobec ojczyzny jest mieć dwanaścioro dzieci, wobec ludzkości - żadnego.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Wyszedłeś z domu, więc zaufałeś innym

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Niemądry ścina drzewo zasadzone przez ojca, mądry sadzi drzewo dla prawnuka.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Ludzie zapominają nie tylko o śmierci, ale i o swoich narodzinach.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Jedno jest zwycięstwo na ziemi, jakże krótkotrwałe: młodych nad starymi, żywych nad umarłymi.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 4

Jeśli mamy coraz potężniejszych wrogów, to znaczy, że idziemy naprzód.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 4

Ludzie tworzą między sobą sztuczne nierówności, by zatrzeć prawdziwe.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 5

Uzależnienie prześladowców od ofiar bywa większe niż ofiar od prześladowców.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 4

Nagradzają nas częściej nie za to, czego dokonaliśmy, ale czego zaniechaliśmy.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Ile odmawiamy człowieczeństwa innym, tyle sami go tracimy.

When denying human attribute to others, we loose it ourselves. (needs discussion)

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 5

Ludzie, o których chcesz zapomnieć, zawsze dadzą ci znać o sobie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Dlaczego chcecie do szacunku zmusić szczególnie tych tych, którymi gardzicie?

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 5

Samoograniczanie się, to często uleganie życzeniom innych, którzy chcą nas umniejszyć.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Gdy ktoś pyta cię: "co u ciebie słychać?" - znaczy, że chce ci coś opowiedzieć.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

To my wybieramy, czemu chcemy ulec.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Zmienić nas chcą ci, którzy nie potrafił zmienić siebie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nie prześladowców się boję, ale strachu współofiar.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 9

Ile komuś pomogę, o tyle siebie wzmocnię, a jego osłabię.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Niech nas nienawidzą za to, co w nas złe, niżby mieli kochać za dobre, którego w nas niema.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 5

Ofiarą oszczerstwa jest nie tylko spotwarzony, ale i ten co w potwarz uwierzył.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 9

W nieszczęściu szukasz podobnych ci, szczęście chcesz przeżyć sam.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nic nam nie możesz dać, bo sam nie umiesz brać.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nie czuj się niewinny, zaraz poczujesz się skrzywdzony.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nienawidzą cię, bo niczego im nie zazdrościsz.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 6

Uganiamy się nie za szczęściem, ale za dowodami, że jesteśmy szczęśliwi.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 3

Nabierzcie odwagi bo i tak spotka was to, co ma spotkać.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Jedni marnują czas, by przekonać innych, jacy są, drudzy marnują życie, by przekonać o tym samych siebie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Wykształcenie szkodzi tym, którzy sądzą, że ucząc się zdobywają mądrość.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nudzą mnie ci, którzy mówią, że się nudzą.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nie rozumiemy tego, czego się obawiamy, bo obawiamy się tego, czego nie rozumiemy.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 7

Znasz w ludziach to, co sam w sobie przezwyciężyłeś.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 4

Najbardziej szaleni są ci, którzy zdecydowali się być przeciętnymi.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Najostrzejsze spory wybuchają między tymi, co nie wiedzą dokładnie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 4

Wolę tych, którzy wynoszą się nad innych, niż tych, którzy uważają się za równych innym.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Jesteś źródłem, czy fontanną tylko?

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Wybrani to ci, którzy sami siebie wybrali.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Przyjaźnić się - to jednakowo się zmieniać

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 8

Zwątpiłem także w zwątpienie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nie krzywdź siebie, a będziesz lepszy dla innych.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Wola jest siłą pochodzącą od nas, skierowaną przeciw sobie w celu wyzwolenia większej siły.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Trzeba poznać siebie, by zrozumieć innych, potem poznać innych, by zrozumieć siebie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Ludzie lubią dowiadywać się tego, co już wiedzą. To potwierdza ich we własnych oczach..

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Sprawia mi przykrość twój wysiłek, by zrobić mi przykrość.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nie dając się skrzywdzić, ratujemy kogoś przed popełnieniem zła.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Lubię niektórych za to, że inni ich nie lubią.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Wierzę, że Boga nie ma - wyznał mi pewien ateista.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Cudze poglądy bierzemy za własne. By udowodnić, że są nasze, dajemy się za nie zabić.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 10

Tyle sił tracą, by cię umniejszyć, że nigdy cię nie przewyższą.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 6

Egocentryk, nawet gdy mówił o nim, nie słucha, tyle ma do powiedzenia o sobie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Poddając się prądowi, lądujesz, gdzie nie chciałeś być, gdy płyniesz przeciw niemu, znosi cię z powrotem do miejsca, które chciałeś opuścić.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Chcesz być pionkiem, kartą, czy piłką w tej grze?

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Wszystko co najcenniejsze jest za darmo.

All things which are most precious, are for free.

所有最珍貴的事物都是免費的。

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nazwy zasłaniają rzeczy.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 9

Wolność to miecz trzymany za ostrze.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Chcecie być równi, czy jednakowi?

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Władza jest potężna, gdy czyni źle, bezsilna - gdy chce czynić dobrze.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Dobroczyńcą jest wróg, który wyprze nas z naszego miejsca i zmusi do poszukiwań.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 7

Teraz też są piękne czasy, tylko musi minąć sto lat, żeby tak powiedziano.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 4

Wszystko co złe przychodzi za wcześnie, co dobre - za późno.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Szlachectwo w każdym pokoleniu zdobywa się na nowo.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Pogarda jest wysublimowaną formą lęku prze innymi.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Miarą inteligencji jest odległość między kojarzonymi elementami.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Wyobrazić sobie swą niewiedzę, to być geniuszem.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

To, czego nie wiemy, tworzy nas na prawdę.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Być mądrym to znaczy okazać się głupim, gdy trzeba.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

To, co dobre, nie dba o naszą akceptację. Co wielkie, nie dba o swoją wielkość.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Czy zmęczenie jest ukrytym lenistwem, czy lenistwo krytym zmęczeniem?

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Porównuj się tylko z sobą, jaki mógłbyś być.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nikomu poza Bogiem nie wolno wyobrażać sobie świata na swój obraz i podobieństwo.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Złe czyny wydają nas w ręce złych ludzi.

Evil deeds put us into hands of evil people.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 10

Szalony jest ten, kto nie ryzykuje.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Uchylanie się od cierpienia przynosi go najwięcej.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Aby być odważnym, trzeba tyle samo odwagi, co strachu.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

W każdej sekundzie decyduje się całe nasze przyszłe życie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 9

Lęk to strach przed strachem.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Szczęście to oczekiwanie na szczęście.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nasza przeszłość jest bardziej nieodgadniona niż przyszłość.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Za wolność płaci się samotnością.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

W XX wieku łona matek stają się sztancami.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Przypadek to wola innych.

A coincidence - a will of the others.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 10

Mamo, co to jest śmierć?

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nic, dziecko, to tylko bocian nas zabiera.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Najłatwiej być trudnym autorem.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Czym światło dla malarza, tym czas dla pisarza.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 10

Małych pisarzy krytycy znieważają drwinami, wielkich pochwałami.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 4

Grafomania to pornografia bez płci.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Nic nie bywa tak bezgraniczne jak ludzkie ograniczenie.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Co skomplikowane nie osiągnęło jeszcze wyższego stopnia: prostoty.

What is sohlisticated, has not yet reached the next level - the simplicity.

精緻之物還未到達另一境界:簡樸。

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 10

Lew, który żre marchew, jest krową.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Jesteśmy pamięcią, ale i tym, co zapomnieliśmy.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Oceniaj twoje życie według tego, jak minął ci dzień.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 3

Boże, spraw, byś istniał.

Krzysztof Kąkolewski Zobacz Głębia: 2

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)