Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

John Fitzgerald Kennedy

Sentencje w bazie Gavagai:

It is time for a new generation of leadership, to coope with new problems and new opportunities. For there is a new world to be won. (July 4, 1960)

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

The New Frontier I speak of is not a set of promises--it is a set of challenges. It sums up not what I intend to offer the American people, but what I intent to ask of them.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Dla tych, którym wiele jest dane, wiele jest potrzebne.

For those to whom much is given, much is required.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 7

Nigdy nie negocjujmy ze strachu, ale też nigdy nie bójmy się negocjować.

Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. (Inaugural Address, Jan 20, 1961)

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Pracy tej nie ukończymy w 100 dni, ani w 1000 dni. Nie ukończymy ani za obecnej administracji, ani prawdopodobnie za naszego życia. Jednak zacznijmy!

All this will not be finished in the first one hundred days. Nor will it be finished in the first one thousand days, nor in the life of this Administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. (Inaugural Address, Jan 20, 1961)

這些工作, 未來一百天內不會完成, 一千天內不會完成, 在我的任期內不會完成, 甚至在一個人的有生之年, 也都不會完成, 但還是讓我們開始動手做吧.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 10

Every American ought to have the right to be treated as he would wish to be treated, as one would wish his children to be treated. this is not the case. (June 12, 1963)

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Liberty without learning is always in peril and learning without liberty is always in vain.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 6

Washington [D.C.] is a city of Southern efficiency and Northern charm.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

We have the power to make this the best generation of mankind in the history of the world - or to make it the last.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Is there such a thing as Shoppers Anonymous?

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Nie pytajmy, co może zrobić ojczyzna dla nas. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 6

Przebaczaj ale nigdy nie zapominaj.

Forgive, but never forget.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 4

In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility - I welcome it.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

The time to repair the roof is when the sun is shining.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

I'm sorry to say there is too much point to the wisecrack that life is extinct on other planets because their scientists were more advanced than ours.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Mothers all want their sons to grow up to be a president but they dont want them to become a politicians in the process

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

One has to move very fast to even stand still.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

When written in Chinese, the word "crisis" is composed of two characters. One represents danger and the other represents opportunity.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. No problem of human destiny is beyond human beings.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

Człowiek może umrzeć, narody mogą powstać i upaść, ale idea żyje dalej.

A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 5

Wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapomnaj ich imion.

Forgive your enemies, but never forget their names.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: -

A więc, moi rodacy, Amerykanie: nie pytaj, co twój kraj może dla ciebie zrobić - zapytaj, co możesz zrobić dla swojego kraju.

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 7

Ci, którzy czynią pokojową rewolucję niemożliwą, uczynią krwawą rewolucję nieuniknioną.

Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 10

Niech każdy naród wie, czy życzy nam dobrze, czy źle, że zapłacimy każdą cenę, poniesiemy wszelkie ciężary, sprostamy wszelkim trudnościom, wspieramy każdego przyjaciela, przeciwstawimy się każdemu wrogowi, aby zapewnić przetrwanie i sukces wolności.

Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the success of liberty. - Inagural Address

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 8

Nasze przywileje nie mogą być większe niż nasze zobowiązania. Ochrona naszych praw może przetrwać nie dłużej niż wykonywanie naszych obowiązków.

Our privileges can be no greater than our obligations. The protection of our rights can endure no longer than the performance of our responsibilities.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 8

Nie boimy się powierzyć narodowi amerykańskiemu nieprzyjemnych faktów, obcych idei, obcych filozofii i konkurencyjnych wartości. Naród, który boi się pozwolić swemu ludowi osądzić prawdę i fałsz na otwartym rynku, jest narodem, który boi się swoich ludzi.

We are not afraid to entrust the American people with unpleasant facts, foreign ideas, alien philosophies, and competitive values. For a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 6

Wyrażając naszą wdzięczność, nigdy nie wolno nam zapominać, że najwyższym uznaniem nie jest wypowiedzieć słowa, ale postępować wedle nich.

As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 9

Geography has made us neighbors. History has made us friends. Economics has made us partners, and necessity has made us allies. Those whom nature hath so joined together, let no man put asunder. What unites us is far greater than what divides us.

John Fitzgerald Kennedy Zobacz Głębia: 6

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)