Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol

Sentencje w bazie Gavagai:

Przewaga chorego nad lekarzem polega na tym, że on czuje ból.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Łgać - to kłamać takim tonem, aby to, co się mówi, wyglądało jak prawda.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Miłością można człowiekowi wszystko wpoić.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś je nam wyświadczono uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Biada temu, kto zadowolony jest z siebie: taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im na przeciw - omijają.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Nigdy nie należy wydawać sądu o rzeczy na podstawie karykatury, którą z niej uczyniono.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy poważnie weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Zadziwiające jest w człowieku to, że dopóki inni nie wskażą mu jego wad, sam ich nie dostrzega.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Szczerze rozmawiać można tylko z kimś, kto choć trochę wierzy w naszą szczerość.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Człowiek boi się ludzi, bo ich nie zna.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Radę, którą dajesz drugiemu, zastosuj również do siebie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Nie znamy natury ludzkiej, albowiem zbyt wcześnie doszliśmy do przekonania, że znamy ją doskonale.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Im więcej jest w człowieku zła, tym bardziej musimy go kochać.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Istnieją ludzie, którzy wyśmiewają się z kalectwa fizycznego innego człowieka, nie mają natomiast odwagi wyśmiać ułomności jego duszy.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Czyżby prawda była czymś tak kompromitującym, że trzeba ją mówić wrogom, zamiast przyjaciołom?

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Chaos zawdzięczamy nie tyle głupcom, co mędrcom, którzy przecenili swe siły.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Boimy się często powiedzieć coś głośno, by się nie okazało, że jesteśmy głupsi od innych.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Trzeba mieć w sobie wiele miłości, aby nasza krytyka skierowana przeciwko innemu człowiekowi wyszła mu na dobre.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Nazwanie oszusta po imieniu to u nas niemalże zamach na państwo.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Jeśli ktoś chce się koniecznie usprawiedliwiać, niech to czyni przed własnym sumieniem.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Do tego doszło, że jeśli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się za szlachetnego człowieka.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Cena ofiarowanej pomocy rzadko równa się cenie straty.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Najlepiej, aby człowiek sam zaczął się krytykować, nie czekając, aż uczynią to inni.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Ton pytania narzuca ton odpowiedzi.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Niech tylko ktoś mądry i dowcipny wyśmieje jeden aspekt sprawy, natychmiast znajdzie się ktoś głupszy i tępszy i zacznie wyśmiewać wszystkie jej aspekty.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Wymówkę, którą czynisz drugiemu, uczyń i sobie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Źle ubiera się nie ten, kto jest biedny, lecz ten, kto nie ma gustu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Usprawiedliwiając siebie tym samym oskarżasz bliźniego.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Istnieją ludzie, mający skłonność do robienia innym świństw czasem zupełnie bez powodu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Wszystko może być dla nas nauką, jeśli tylko sami zechcemy to przyjąć.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Zbyt wiele o noclegu myśli ten, kto nie wie dokąd i po co idzie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Każdemu wydaje się, że na miejscu swego bliźniego mógłby przysporzyć światu wiele dobra, a nie przyjdzie mu do głowy, że mógłby to równie dobrze zrobić na swoim.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Ze śmiechem nie ma żartów.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Kto pokochał biedę, stał się bogatym.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Nie trzeba usprawiedliwiać się przed światem, sądzić nas bowiem będzie Bóg, a nie świat.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Czy potrafisz zamiast słów "Panie, wybacz ludziom, którzy wyrządzili mi zło", powiedzieć "Panie, przebacz mi, że wydaje mi się, iż ludzie wyrządzili mi zło"? Jeśli potrafisz, to modlitwa twoja jest piękna.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Poetą jest tylko ten, kto bardziej niż inni odczuwa piękno tworzenia.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Trochę trudno zapamiętać wszystkich możnych tego świata.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Wystarczy na dziesięć stron mieć jedna głupią, żeby mimo dziewięciu dobrych zostać uznanym za głupca.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

W obliczu cnoty wszystko jest marnością.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

To złodziej, choć teraz nikt nie ukradł. To nic, potem ukradnie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 1 Zobacz

Człowiek jest niczym pliszka - gdy podniesie głowę, zabrudzi sobie ogon.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 3 Zobacz

Człowiek powołany został na świat, a więc jest światu potrzebny.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 3 Zobacz

Czy istnieje takie społeczeństwo, w którym znalazłaby się chociaż garstka porządnych ludzi?

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 3 Zobacz

I okazało się jasno, jakiego rodzaju stworzeniem jest człowiek: mądry, roztropny, przezorny bywa we wszystkim, co się tyczy innych, a nie jego.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Głębia: 3 Zobacz

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

class=""
Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Dodaj sentencję