Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Karl Kraus

Sentencje w bazie Gavagai:

Kto pod kim dołków nie kopie, sam w nie wpada.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Parlamentaryzm jest skoszarowaniem politycznej prostytucji.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Co strawił nauczyciele, to jedzą uczniowie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Skąd wezmę tyle czasu, by tak dużo nie czytać?

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Strzelałem, chwała Bogu, często ponad, lecz rzadko obok celu.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Istnieją ludzie, którzy do końca życia mają za złe żebrakowi, że nie dali mu jałmużny.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Prędzej wybaczy ci ktoś podłość, której się wobec ciebie dopuścił, niż dobrodziejstwo, którego od ciebie doznał.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

To jest przecież ten, który myślał, że zapomniałem, iż go nie znam.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Niejeden już udowodnił przez swych naśladowców, że nie jest oryginałem.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Kokoscha zrobił mój portret. Możliwe, że ci, którzy mnie znają, nie poznają mnie. Ale na pewno ci, którzy mnie nie znają, poznają mnie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Małe dworce są bardzo dumne z tego, że pociągi pospieszne muszą koło nich przejeżdżać.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Istnieją w państwie osobistości, o których nic więcej nie wiadomo, prócz tego, że nie wolno ich obrażać.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Jeśli już ma się wierzyć w coś, czego nie widać, to wolałbym wierzyć w cuda, niż w bakterie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Ślepi nie chcą przyznać, że widzę, a głusi twierdzą, że jestem niemy.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Nie jest w zwyczaju żenić się z kobietą, która przedtem miała z kimś stosunek. Jest natomiast w zwyczaju mieć stosunek z kobietą, która przedtem wyszła za mąż.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Tajemnica agitatora: uczynić się tak głupim, jak jego słuchacze by uwierzyli, że są tak mądrzy, jak on.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Wartość wykształcenia objawia się najwyraźniej wtedy, gdy wykształceni wypowiadają się w sprawie, która leży poza sferą ich wykształcenia.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Wykształcenie jest tym, o większość z nas otrzymuje, wielu przekazuje dalej, lecz niewielu posiada.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Dlaczego ten czy ów pisze? Ponieważ nie posiada dość charakteru, by nie pisać.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Istnieją płytkie i głębokie pustogłowia.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Należy tak pisać, jak gdyby się pisało po raz pierwszy i po raz ostatni. Tyle powiedzieć, jakby to miało być pożegnanie, i tak dobrze, jak gdyby to był debiut.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Nie do wiary, jak często trudno jest obrócić czyn w myśl.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Panie wybacz im, albowiem wiedzą co czynią.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Niewolnik! Ona czyni z nim to, czego on chce.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Artystą jest tylko ten, kto z rozwiązania potrafi uczynić zagadkę.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Do doskonałości brakowało jej tego, że nie miała wad.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Dziewictwo jest ideałem tych, którzy pragną pozbawiać dziewictwa.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Piękność przemija, cnota ostaje się.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Postęp święci pyrrusowe zwycięstwa nad przyrodą.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Postęp produkuje portmonetki z ludzkiej skóry.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Dusza kobiety =

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Co za męka to życie towarzyskie! Często trafia się ktoś tak uprzejmy, że podaje mi ogień, a ja muszę być uprzejmym wobec niego i wyciągnąć papierosa z kieszeni.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Nie ma bardziej nieszczęśliwego stworzenia pod słońcem niż fetyszysta, który tęskni za pantoflem kobiecym, a musi zadawać się z całą kobietą.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Miłość pobudza podobno do myślenia. W języku obecnego porządku społecznego kobieta mówi: Co pan teraz o mnie pomyśli!

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Diabeł jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Pytaj twego bliźniego tylko o sprawy, na których się lepiej znasz od niego. Wtedy jego rada może okazać się wartościowa.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Kto przesadza, może być obecnie łatwo posądzony, że mówi prawdę. Kto zmyśla - że jest dobrze poinformowany.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Ja mówię o sobie, a mam na myśli sprawę. Oni mówią o sprawie, a myślą o sobie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Ja i życie: Sprawa została rozstrzygnięta po rycersku. Przeciwnicy rozeszli się niepogodzeni.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Jak bardzo nie można polegać na kobiecie, która da się przyłapać na wierności! Dziś jest wierna tobie, jutro innemu.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Kary służą do odstraszania tych, którzy nie chcą grzeszyć.

Karl Kraus Głębia: 5 Zobacz Tagi: Kary Grzeszyć Odstraszać

Sądzą dlatego, by nie byli sądzeni.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Moja podświadomość rozeznaje się o wiele lepiej w świadomości psychologa, niż jego świadomość w mojej podświadomości.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Jestem już tak popularny, że ktoś, kto mnie gani, staje się popularniejszy ode mnie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Zyskiwałem uznanie dwojakiego rodzaju. Od takich, których wniosek brzmi: Nie potrafię tego, on czyni to za mnie, oraz od takich, których wniosek brzmi: Też bym to potrafił, on czyni to zamiast mnie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Dobre poglądy same w sobie są bezwartościowe. Ważne jest, kto je posiada.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Nadczłowiek jest przedwczesnym ideałem. Zakłada on bowiem istnienie człowieka.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Przeczytałem gdzieś napis: Uprasza się pozostawić to miejsce w takim stanie, w jakim chciałoby się je zastać.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Gdyby nauczyciele życia przemawiali do ludzi tylko w połowie tak wymownie jak właściciele hoteli!

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Traktują kobiety jak orzeźwiający napój. Tego, że kobiety też są spragnione, nie chcą uznać.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Stu mężczyzn uświadamia sobie swoje ubóstwo wobec kobiety, która bogaci się przez swą rozrzutność.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Istnieją kobiety, które nie są piękne, lecz tylko tak wyglądają.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Nie ma większego bezruchu niż wtedy, gdy zły malarz przedstawia ruch. Dobry potrafi narysować biegacza bez nóg.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Jak wiele by jej dał, gdyby go tylko kochała dla niego samego.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Najwyższy stopień zaufania: spowiednik zaniechanych grzechów.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Skracają sobie czas rachunkami: on wyciąga pierwiastki z jej zmysłowości, a ona podnosi go do potęgi.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Kiedy odkłaniam się niektórym ludziom, to tylko dlatego, by zwrócić im ich pozdrowienie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Lichtenberg schodzi głębiej niż ktokolwiek, ale nie wychodzi na powierzchnię. Mówi pod ziemią. Tylko kto sam głęboko drąży, słyszy go.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Kler i wojna: I płaszcz miłości bliźniego można wywieszać zgodnie z wiatrem.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Wojna jest najpierw nadzieją, że się nam będzie lepiej wiodło, następnie oczekiwaniem, że wrogom będzie się wiodło coraz gorzej, później satysfakcją, że wrogom też się lepiej nie wiedzie, i wreszcie zaskoczeniem, że obu wiedzie się gorzej.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Jak rządzi się światem i prowadzi go do wojen? Dyplomaci okłamują dziennikarzy, a gdy przeczytają te kłamstwa w gazetach, zaczynają w nie wierzyć.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Co może być rozstrzygnięte przez wojnę światową? Nic ponad to, że Chrześcijaństwo było zbyt słabe, żeby jej zapobiec.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Dyplomacja jest grą w szachy, w której narody dostają mata.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Wypowiadanie teraz swoich poglądów ma albo jako przesłankę, albo jako skutek brak głowy.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Na drzwiach pewnego niemieckiego biura werbunkowego widziałem plakat, z którego uderzały słowa: Uwolnijcie żołnierzy. Sens był jednak taki, że poszukuje się cywilów do pracy w kancelarii, by tam pracującym żołnierzom umożliwić pójście na front.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Wielu, którzy 1 sierpnia 1914 r. byli pełni entuzjazmu i miało masło, spodziewało się, że 1 sierpnia 1917 r. będzie jeszcze więcej masła. Entuzjazm swój przypominają sobie jeszcze.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Aforyzm nie pokrywa się nigdy z całą prawdą - to pół lub półtora prawdy.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Nie potrafię przez długi okres czasu uwolnić się od wrażenia, jakie zrobiłem na danej kobiecie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Skandal zaczyna się wówczas, kiedy policja położy mu kres.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Voyeur musi przezwyciężyć naturalny pociąg: chęć zobaczenia kobiety z mężczyzną przezwycięża nawet odrazę widzenia mężczyzny z kobietą.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Gdyby Ziemia przypuszczała jak bardzo kometa obawia się zetknięcia z nią!

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Kto patriotę obcego kraju uważa za drania, jest zwykle głupcem własnego.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Dobry psycholog jest w stanie bez większych trudności wstawić cię w swoje położenie.

Karl Kraus Głębia: 4 Zobacz

Do not learn more than you absolutely need to get through life.

Karl Kraus Głębia: - Zobacz

Jeżeli w zdaniu powstaje błąd drukarski i mimo to ma ono sens, to zdanie to nie zawierało żadnej myśli.

Karl Kraus Głębia: 3 Zobacz

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

class=""
Karma z cytatów:
Od ciebie: 1
Globalna 1

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Dodaj sentencję