Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Tadeusz Kotarbiński

Tadeusz Kotarbiński

Sentencje w bazie Gavagai:

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da.

We should question everything that can be questioned. Only then will we identify what is beyond all question. 我們應該質疑所有可以被質疑的事物. 只有這樣我們才可以發現那些事物到底是沒辦法質疑的 (灼然無疑的)。

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Lepiej nie mówić nic, niż mówić o niczym.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Niejeden marnuje czas dany mu do przeżycia ponieważ martwi się, że ma tego czasu tak mało.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Młody jest, kto się czuje wieczorem tak, jak rano, stary - kto się czuje rano tak, jak wieczorem.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność rozkwita w pełni pod strażą rozumu.

Reason flourishes full under the guard of freedom. Freedom flourishes only under the guard of reason.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Być zdystansowanym przez uczniów - to prawdziwa nagroda dla dzielnego mistrza.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Wstrząs jest to przeżycie, od którego wariat może wyzdrowieć, a człowiek normalny może zwariować.

Shock is an experience which could cause a madman to recover and a healthy person go mad.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Nie tam jest najgorzej, gdzie się najwięcej sarka, lecz tam, gdzie najmniej sarkać wolno.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Gdy ustaje tolerancja tolerancji, nastaje tolerancja dla przemocy.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Gdy budzi się w człowieku niezadowolenie z siebie, łatwo poznać je po tym, że taki człowiek ma tysiąc pretensji do innych.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Wiedzieć, czego się nie ma, jest ważniejsze niż wiedzieć, co się ma.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Wystarczy być kosmopolitą, by nie móc znaleźć sobie miejsca gdziekolwiek w świecie współczesnym.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Porządek trzeba robić, nieporządek robi się sam.

Tadeusz Kotarbiński Głębia: 5 Zobacz

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

class=""
Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Dodaj sentencję