Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Aleksander Świętochowski

Aleksander Świętochowski

Sentencje w bazie Gavagai:

Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich. [...]

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla jej wyjątków.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Mądrość jest morzem płytkim, ale burzliwym. A głupota bezdennym, ale martwym.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Śmiech jest wyłączną własnością człowieka i dlatego głupcy ciągle się śmieją, ażeby pokazać, że są ludźmi.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się, jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Trudno o bardziej błogie przekonanie nad to, że się jest w całej przestrzeni tworem swego rodzaju jedynym.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Człowiek nie ma lepszego sposobu uszczęśliwienia ludzkości nad udoskonalenie siebie.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Dbaj nie o ludzkość, nie o naród, nie o stronnictwo, ale o człowieka.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Ludzi małych nie można przekonać odwoływaniem się do ich rozumu, serca, obowiązku, sumienia, honoru - wystarczy jednak przedziurawić im kieszeń.

A small people cannot be convinced by reason, heart, sense of obligation, conscience or honor. However what is enough is to hit their pocket.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Wielkim zaś może być każdy, kto tego stale pragnie.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Nie ma takiego przesądu, którego gruzy nie znalazłyby szczerze lub obłudnie płaczących nad nim proroków.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Więcej ludzi klęka przed batem, niż przed genialnym dziełem.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Tak zawsze: gdy lis dusi kurę - to podły, ale gdy człowiek ją zjada - to głodny.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Przykry to widok, gdy uciśniony jeszcze liże łapy oprawcy.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Nie rzucaj obwinień w niebo, bo one zawsze spadają na ziemię.

Do not throw your accusations toward the syy, since in the end they all fall back down.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Czy nie zgodziłbyś się na to, że każdy bez wyjątku człowiek jest skarbczykiem, w którym spoczywa zamknięte większe lub mniejsze dobro, i że on potrzebuje znaleźć kogoś, kto go potrafi otworzyć i ten klejnot z niego wyjąć? Ludźmi wartościwymi przeto byliby ci, do których wielu klucz posiada, a niegodziwcami tacy, do których nikt nie znalazł.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Nie trzeba kopać dołu, zanim dusza nie opuściła ciała.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Omiń raczej świątynię niż nędzarza.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Rzecz to niezawodna, że łatwiej stworzyć teorię postępowania, niż według niej postępować.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Nie bądź niczyją własnością i nie uważaj nikogo za swoją.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Kochajmy przeszłość, żyjmy teraźniejszością.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Trzeba czas zaprząc do swoich celów, a nie czekać, aż on nas ze sobą powlecze.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Tępcie nie ludzi, ale ich złe czyny.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Brzydota nie jest nieszczęściem, jest nim pragnienie tego, do czego ma prawo piękność.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Najmilszą Bogu modlitwą jest miłość.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Żadnej wiary i czci nie można zabić, one mogą tylko same umrzeć.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Nienawiść zniszczyła wiele, ale nie stworzyła niczego.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Człowiek ukazuje swój rozum nie tyle w odpowiedziach, ile w pytaniach.

A man will show his reason not in his answers, but in questions.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Nie można o łagodności zwierząt sądzić z ich zachowania się w żelaznych klatkach; nie można ludzkich cnót wywnioskować z czynów przymusowych.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Złość zasypia tylko w strachu.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Czyn uczciwy broni się sam, niecny - ucieka się do jakiejś świątyni, bo ona mu zapewnia nietykalność.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Pięknych i czystych ciał jest wiele, pięknych i czystych dusz tak mało, że zaledwie wystarczają na podtrzymanie wiary w ich istnienie.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Złych ludzi należy traktować tak jak wszystkie złe warunki życia i działania - jak mróz, suszę, ulewę lub ból zębów.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Człowiek będzie z kazalnicy rzucał gromy na maski i zszedłszy z niej włoży maskę.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Gdy wielka idea zapuści korzenie w umysłach jałowych, musi ona wyrodzić się i skarleć odpowiednio do swego gruntu.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Maleńka Grecja Starożytna żyje i panuje nad nami dotąd, a wielkie mocarstwo tatarskie zniknęło bez śladu.

The tiny Ancient Greece lives and rules our mins until today, and the vast mongolian empire has vanished without trace.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

[...] Niech silni tworzą, a bezsilni spierają się, jak tworzyć należy.

The strong will create, the weak would quarrel on how to create.

強者力圖創造,弱者會為了如何創造而爭論不休。

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Fantazja nie chodzi po ziemi, lecz unosi się ponad nią, zawsze jednak w kierunku jej dróg.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Każdy talent powinien odmawiać dwie modlitwy: jedną błagającą o opiekę przeciw niesłusznemu potępieniu, a drugą - o opiekę przeciw bałwochwalstwu.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Cokolwiek byśmy sądzili o obrzędach religijnych, skoro one dla milionów ludzi stanowią zaspokojenie niezbędnych potrzeb wewnętrznych, mają w nich rację swojego bytu.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Niechaj każdy układa sobie pacierz sam.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Czym jest cały blask Napoleona wobec cierpień konającego na polu bitwy żołnierza.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

W czasie wojny zawieszają się wszystkie prawa, nawet logiczne, a najwyższą władzę obejmuje instynkt samozachowawczy.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Zawsze dotąd i długo jeszcze suma zamordowanych i zdobytych ziem odmierzać będzie sławę bohaterów.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Idącemu prędzej od ciebie w poznaniu rzuć pod nogi kij, wykop mu na drodze rów, zagrodź płot, a jeśli nie stanie, upadnij przed nim albo uczep się jego poły, ażebyś miał prawo go oskarżyć, że cię podeptał lub, ciągnąc leżącego, poranił i zabrudził.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Kto rzuca światło nauki na głupich, podobny jest do łobuza, który lusterkiem ciska blask w chore oczy spokojnym obywatelom.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Grzeczność w rozmowie polega na tym, ażeby mówiącemu pozwolić dokończyć zaczęte zdanie, którego dalszy ciąg znamy. [...]

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Fanatyk, jak zwierzę, uważa wszystko za truciznę, czego nie może spożyć i strawić.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Bezwzględnie logiczna w czynie jest tylko maszyna.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Zamiast ludzi przymuszać lub przekonywać do przyjęcia jakiegoś założenia, trzeba ich tak wykształcić, ażeby oni sami do niego doszli.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Jeśli jesteś głupim i tchórzem, jeżeli nie wiesz, w co nasz wierzyć i co czynić, nie masz odwagi walczyć sam, wstąp do jakiejkolwiek zorganizowanej gromady - ona da ci rozum i odwagę, a ty jej zapłacisz tylko swobodą myślenia i działania.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Czy można w świecie ludzkim wyobrazić sobie coś nędzniejszego niż istota rozumna, która na komendę myśli, na komendę walczy, dopuszcza się najochydniejszych gwałtów i na komendę umiera?

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Jak daleko ludzkość już znajdowałaby się w postępie, gdyby nie podłość rządzących i głupota rządzonych.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Niektórym autorom zdaje się, że gdy w swoich utworach otworzyli czytelnikowi sypialnię, klozet i łazienkę bohaterów - otworzyli w literaturze nową epokę.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Niecnotą w zmianie przekonań nie jest ich różnica, ale nieszczerość.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Natura jest zwykle okrutna, ale niekiedy miłosierna: starcom nie mogącym używać życia obrzydza je.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Mężczyzna zakrywa swe pochodzenie od małpy rozumem, kobieta strojem.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, od szkoły świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia - najczęściej - tytuł zdolnego robigrosza.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów. [...]

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Jeśli tyran powie, że trójkąt jest kołem, natychmiast zbierze się tłum dobrowolnych niewolników, którzy zażądają odpowiedniej zmiany w prawidłach geometrii.

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 6

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali - więksi.

People are like mountains: the great ones look smaller from close distance; the small ones - look bigger.

人就像山一樣,偉人從近處看來較小,小人看起來反而較大。

Aleksander Świętochowski Zobacz Głębia: 3

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny
Dodaj sentencję zaloguj