Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Mapa portalu Gavagai
Logo Gavagai - wszechświat naszych myśli

Mapa Gavagai.pl

Głównną atrakcją portalu jest 41 tematów, które ustawią cię na właściwej drodze do zrozumienia najważniejszych aspektów życia i świata.

Wszechświat - wprowadzenie

Gwiazdy i astronomia Znajdziesz tu filmy i powieści i teksty o gwiazdach i astronomii
Przyczyna i skutek Znajdziesz tu opis tego, czym jest determinizm, przewidywanie przyszłości i postrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
Nauka i metoda naukowa Znajdziesz tu wyjaśnienia, czym jest nauka i myślenie naukowe. Poznasz fundamenty mentalności człowieka nauki oraz sposób, w jaki możesz przekształcić swój własny sposób myślenia.
Fizyka i fizyka kwantowa Znajdziesz tu Znajdziesz tu skrótowe omówienie teorii kwantowej i jej zastosowań

Polecani twórcy:

Słowa

Opowieści Znajdziesz tu Opowieści i opowiastki o pięknie ludzkiego umysłu
Piękne myśli i sentencje Znajdziesz tu Motta, sentencje i aforyzmy, które wyróżniają się swoim pięknem lub głębią spojrzenia
Powieści Znajdziesz tu powieści, które mają potencjał, aby stać się kamieniami milowymi twoich poszukiwań i rozwoju.
Droga Twojego Rozwoju Znajdziesz tu najważniejsze wskazówki co do tego, jak podejmować najważniejsze decyzje w życiu
Drogowskazy Znajdziesz tu zbiór maksym, które poprowadzą cię przez najtrudniejsze chwile zwątpienia
Retoryka Znajdziesz tu moje notatki z wykładów z retoryki profesora Jerzego Bralczyka.
Nowy Testament Znajdziesz tu najpiękniejsze i najgłębsze nauki, jakie odnalazłem w Starym i Nowym Testamencie
Człowiek i człowieczeństwo Znajdziesz tu słowa, dzięki którym poczujesz, że należysz do rasy ludzi dumnych i umiejących walczyć z przeciwnościami
Stowarzyszenie umarłych poetów Znajdziesz tu wiersze, których fragmenty pojawiły się w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Śmierć Znajdziesz tu wiersze, które sprawią, że zamyślisz się głęboko.
Wiersze Znajdziesz tu najpiękniejsze i najgłębsze wiersze, które poprowadzą cię przez życie
Piękne myśli i sentencje (nieposortowane) Znajdziesz tu zbiór sentencji, które autor Gavagai.pl uznał za interesujące i warte uwagi.

Polecani twórcy:

Homeostaty

Biologia Znajdziesz tu opis tego, jak nasza biologia wpływa na to, czym jesteśmy
Power Struggle Znajdziesz tu inspirujące uwagi o naturze świata i ludzkiego życia. Wszystkie organizmy, od najprostrzych bakterii do imperiów, prowadzą grę o przeżycie i utrzymanie zdolności oddziaływania na środowisko.
Ekonomia Znajdziesz tu opis tego, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i na procesy będące częścią cywilizacji

Polecani twórcy:

Filozofia - galeria filozofów

Koło wiedeńskie Znajdziesz tu opis dokonań bodaj najsłynniejszej grupy filozofów, którzy badali język, rzeczywistość i ich wzajemną relację.
Stanisław Lem Znajdziesz tu wiele passusów z dzieł Stanisława Lema, które pozwolą ci znaleźć te jego książki, od których najlepiej ci będzie zacząć.
Logika Znajdziesz tu podstawowe koncepcje i narzędzia potrzebne do poprawnego myślenia.
Filozofia Znajdziesz tu wyjaśnienia podstawowych zagadnień i pojęć filozofii
Galeria filozofów Znajdziesz tu galerię najważniejszych filozofów zajmujących się wzajemnym stosunkiem myśli, języka i rzeczywistości

Polecani twórcy:

Społeczeństwo

Psychologia Znajdziesz tu najciekawsze eksperymenty psychoogiczne, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, dlaczego i jak zachowują się ludzie
Propaganda Znajdziesz tu instrukcje, które pomogą ci zrozumieć i uodpornić się na rozmaite wpływy osób trzecich, a zwłaszcza podmiotów politycznych
Władza nad obywatelami Znajdziesz tu opis tego, jak ludzie jako jednostki konfrontują się z władzą polityczną
Wojny i konflikty Znajdziesz tu opisy prawideł przebiegu wojen i konfliktów, wraz z garścią pożytecznych porad i spostrzeżeń.
Manipulacje Znajdziesz tu garść spostrzeżeń i porad dotyczących technik skrytego wpływania na innych.
Nasze umysły Znajdziesz tu inspirujące spostrzeżenia o tym, co ogranicza twoje inspiracje, plany i działania. Wolność wyboru i działania jest często iluzoryczna.
Wgląd Znajdziesz tu maksymy i spostrzeżenia, które pozwolą ci poprawić twoją zdolność rozumienia i kształtowania świata wokół ciebie.
Historia Znajdziesz tu ciekawe wycinki historii powszechnej, które pomogą ci w rozumieniu świata dookoła, a zwłaszcza polityki.
Fakty Znajdziesz tu garść definicji i spostrzeżeń, które pozwolą ci rozpoznać to w twoich poglądach, co przeszkadza ci w rozumieniu świata.
Definicje Znajdziesz tu wyjaśnienia, dlaczego prawidłowe nazwanie rzeczy i zdarzeń jest kluczem do zachowania trzeźwego osądu. Myśli i słowa kołaczą się w więzieniu języka.
Nowomowa i dwójmyślenie Znajdziesz tu fragmenty z książki 1984 i podobnych, które pomogą ci zrozumieć to, jak bardzo ważny jest język w poznawaniu rzeczywistości

Polecani twórcy:

Cywilizacja

Języki i kultura Znajdziesz tu opis języków naturalnych i sztucznych, rozumianych jako zestawy narzędzi koncepcyjnych potrzebnych do nauki tego, jak oddziaływać na świat
Budowanie imperiów Znajdziesz tu przemyślenia i opisy tego, jak rozumieć geopolitykę, historię i procesy rządzące istnieniem państw i imperiów.
Przekształcanie środowiska Znajdziesz tu przykłady tego, jak człowiek i jego cywilizacja rozmawia z naturą: jak obie strony wzajemnie na siebie wpływają.
Ewolucja człowieka Znajdziesz tu informacje i ciekawostki o tym, jak nasze biologiczne dziedzictwo wpływa na nas: naszą percepcję, zdolność pojmowania świata i oddziaływania na jego elementy.
Język wietnamski Znajdziesz tu
Język arabski Znajdziesz tu

Polecani twórcy:

Instrukcje

Zbiór sentencji

Setnencje ocenione są przez autora Gavagai.pl przy pomocy kryterium `głębii/deepness`. Im sentencja jest użyteczniejsza na drodze badania świata, tym wartość głębii wyższa. Wartość `9` zarezerwowana jest dla najlepszych myśli, a wartość `10` dla tych, które mają cechy wybitne, w tym i tą, która sprawia, że sentencja niesie myśl nieoczywistą, nad którą trzeba się mocn ozastanowić.