Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol

Sentencje w bazie Gavagai:

Przewaga chorego nad lekarzem polega na tym, że on czuje ból.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Łgać - to kłamać takim tonem, aby to, co się mówi, wyglądało jak prawda.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Miłością można człowiekowi wszystko wpoić.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś je nam wyświadczono uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Biada temu, kto zadowolony jest z siebie: taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im na przeciw - omijają.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Nigdy nie należy wydawać sądu o rzeczy na podstawie karykatury, którą z niej uczyniono.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy poważnie weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Zadziwiające jest w człowieku to, że dopóki inni nie wskażą mu jego wad, sam ich nie dostrzega.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Szczerze rozmawiać można tylko z kimś, kto choć trochę wierzy w naszą szczerość.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Człowiek boi się ludzi, bo ich nie zna.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Radę, którą dajesz drugiemu, zastosuj również do siebie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Nie znamy natury ludzkiej, albowiem zbyt wcześnie doszliśmy do przekonania, że znamy ją doskonale.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Im więcej jest w człowieku zła, tym bardziej musimy go kochać.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Istnieją ludzie, którzy wyśmiewają się z kalectwa fizycznego innego człowieka, nie mają natomiast odwagi wyśmiać ułomności jego duszy.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Czyżby prawda była czymś tak kompromitującym, że trzeba ją mówić wrogom, zamiast przyjaciołom?

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Chaos zawdzięczamy nie tyle głupcom, co mędrcom, którzy przecenili swe siły.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Boimy się często powiedzieć coś głośno, by się nie okazało, że jesteśmy głupsi od innych.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Trzeba mieć w sobie wiele miłości, aby nasza krytyka skierowana przeciwko innemu człowiekowi wyszła mu na dobre.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Nazwanie oszusta po imieniu to u nas niemalże zamach na państwo.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Jeśli ktoś chce się koniecznie usprawiedliwiać, niech to czyni przed własnym sumieniem.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Do tego doszło, że jeśli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się za szlachetnego człowieka.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Cena ofiarowanej pomocy rzadko równa się cenie straty.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Najlepiej, aby człowiek sam zaczął się krytykować, nie czekając, aż uczynią to inni.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Ton pytania narzuca ton odpowiedzi.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Niech tylko ktoś mądry i dowcipny wyśmieje jeden aspekt sprawy, natychmiast znajdzie się ktoś głupszy i tępszy i zacznie wyśmiewać wszystkie jej aspekty.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Wymówkę, którą czynisz drugiemu, uczyń i sobie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Źle ubiera się nie ten, kto jest biedny, lecz ten, kto nie ma gustu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Usprawiedliwiając siebie tym samym oskarżasz bliźniego.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Istnieją ludzie, mający skłonność do robienia innym świństw czasem zupełnie bez powodu.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Wszystko może być dla nas nauką, jeśli tylko sami zechcemy to przyjąć.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Zbyt wiele o noclegu myśli ten, kto nie wie dokąd i po co idzie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Każdemu wydaje się, że na miejscu swego bliźniego mógłby przysporzyć światu wiele dobra, a nie przyjdzie mu do głowy, że mógłby to równie dobrze zrobić na swoim.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Ze śmiechem nie ma żartów.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Kto pokochał biedę, stał się bogatym.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Nie trzeba usprawiedliwiać się przed światem, sądzić nas bowiem będzie Bóg, a nie świat.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Czy potrafisz zamiast słów "Panie, wybacz ludziom, którzy wyrządzili mi zło", powiedzieć "Panie, przebacz mi, że wydaje mi się, iż ludzie wyrządzili mi zło"? Jeśli potrafisz, to modlitwa twoja jest piękna.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Poetą jest tylko ten, kto bardziej niż inni odczuwa piękno tworzenia.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Trochę trudno zapamiętać wszystkich możnych tego świata.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Wystarczy na dziesięć stron mieć jedna głupią, żeby mimo dziewięciu dobrych zostać uznanym za głupca.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

W obliczu cnoty wszystko jest marnością.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

To złodziej, choć teraz nikt nie ukradł. To nic, potem ukradnie.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 1

Człowiek jest niczym pliszka - gdy podniesie głowę, zabrudzi sobie ogon.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 3

Człowiek powołany został na świat, a więc jest światu potrzebny.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 3

Czy istnieje takie społeczeństwo, w którym znalazłaby się chociaż garstka porządnych ludzi?

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 3

I okazało się jasno, jakiego rodzaju stworzeniem jest człowiek: mądry, roztropny, przezorny bywa we wszystkim, co się tyczy innych, a nie jego.

Nikolai Vasilievich (Mikołaj) Gogol Zobacz Głębia: 3

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)