Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Niccolo Machiavelli

Sentencje w bazie Gavagai:

O wiele bezpieczniej jest wzbudzać strach niż miłość, jeśli któregoś z tych dwóch nie da się wskrzesać.

It is much safer to be feared than loved, if one of the two has to be wanting.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: -

It must be remembered that there is nothing more difficult to plan, more uncertain of success, nor more dangerous to manage than the creation of a new order of things. For the initiator has the enmity of all who would profit by the preservation of the old institutions, and merely lukewarm defenders in those who would gain by the new ones.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 7

Men are so simple and yield so readily to the desires of the moment that he who will trick will always find another who will suffer to be tricked.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: -

Before all else, be armed.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: -

Nie ma nic trudniejszego do wzięcia w swoje ręce, bardziej niebezpiecznego w postępowaniu, lub bardziej niepewnego w jego powodzeniu, niż przewodzić wprowadzaniu nowego porządku rzeczy.

There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order to things.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 3

Pierwszą metodą oceny inteligencji władcy jest spojrzeć na ludzi, których zgromadził wokół siebie.

The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him.

Niccolo Machiavelli Książę Zobacz Zobacz książkę Głębia: 9

Politics have no relation to morals.

Niccolo Machiavelli Książę Zobacz Zobacz książkę Głębia: 8

Never was anything great achieved without danger.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 7

He who wishes to be obeyed must know how to command.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 7

Hence it comes about that all armed Prophets have been victorious, and all unarmed Prophets have been destroyed.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 7

Kto pragnie stałego sukcesu, musi zmieniać swoje zachowanie wraz z upływem czasu.

Whosoever desires constant success must change his conduct with the times.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Bez okazji, ich zdolności zostałyby zmarnowane, a bez ich zdolności, okazje powstałyby na próżno.

Without an opportunity, their abilities would have been wasted, and without their abilities, the opportunity would have arisen in vain.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Nie ma innego sposobu, aby uchronić się przed pochlebstwami niż uświadomienie ludziom, że mówienie ci prawdy nie będzie cię obrażać.

There is no other way to guard yourself against flattery than by making men understand that telling you the truth will not offend you.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Ludzie z natury rzeczy nie ufają nowym rzeczom, których sami nie doświadczyli.

Men intrinsically do not trust new things that they have not experienced themselves.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Minds are of three kinds: one is capable of thinking for itself; another is able to understand the thinking of others; and a third can neither think for itself nor understand the thinking of others. The first is of the highest excellence, the second is excellent, and the third is worthless.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

For whoever believes that great advancement and new benefits make men forget old injuries is mistaken.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Ten, kto jest wysoko ceniony, nie jest łatwym celem konspiracji.

He who is highly esteemed is not easily conspired against

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Dlatego najlepsza forteca znajduje się w miłości ludu, bo choć możesz mieć fortece, nie uratują cię, jeśli lud cię znienawidzi.

Therefore the best fortress is to be found in the love of the people, for although you may have fortresses they will not save you if you are hated by the people.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

W jaki sposób byłeś zaskoczony w ten sam sposób: zdobywszy cenną naukę od ludzi, o których uważałeś, że nie miałeś u nich nic do nauczenia; pomoc od ludzi, których uważałeś za całkowicie nieprzydatnych; mądrość od tych, których uważałeś za nierozsądnych...?

How have you been surprised in this same way: gotten valuable learning from people you assumed had nothing to teach you; help from folks you thought were completely unhelpful; wisdom from those you thought unwise...?

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Ludzie będą zawsze dla ciebie źli, jeżeli konieczność nie zmusi ich do tego, by byli dobrzy.

Li uomini sempre ti riusciranno tristi, se da una necessità non sono fatti buoni.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 10

Ludzie prędzej puszczają w niepamięć śmierć ojca niż stratę ojcowizny.

Li uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 10

Musicie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby prowadzenia walki (…) trzeba przeto być lisem (…) i lwem.

Dovete adunque sapere come sono due generazioni da combattere (…) bisogna, adunque, essere volpe (…) e leone.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Najważniejszą podstawą wszystkich państw (o silnych fundamentach) tak nowych, jak starych i mieszanych są dobre prawa i dobre wojsko (…).

È principali fondamenti che abbino tutti li stati, cosí nuovi come vecchi o misti, sono le buone legge e le buone arme.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Należy bowiem pamiętać, że ludzi trzeba albo potraktować łagodnie albo wygubić, gdyż mszczą się za błahe krzywdy, za ciężkie zaś nie mogą. Przeto gdy się krzywdzi człowieka, należy czynić to w ten sposób, aby nie trzeba było obawiać się zemsty.

Per il che si ha a notare che li uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere; perché si vendicano delle leggieri offese, delle gravi non possono: sí che l’offesa che si fa all’uomo debbe essere in modo che la non tema la vendetta.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Nie jest przeto koniecznym, by książę posiadał wszystkie owe zalety, które wskazałem, lecz jest bardzo potrzebnym, aby wydawało się, że je posiada. Śmiem nawet powiedzieć, że gdy się je ma i stale zachowuje, przynoszą szkodę, gdy zaś wydaje się, że się je ma, przynoszą pożytek; powinien więc książę uchodzić za litościwego, dotrzymującego wiary, ludzkiego, religijnego, prawego i być nim w rzeczywistości, lecz umysł musi mieć skłonny do tego, by mógł i umiał działać przeciwnie, gdy zajdzie potrzeba.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Przeto najlepszą twierdzą, jaka być może, jest przychylność ludu; chociażbyś bowiem miał twierdze, nie ocalą cię one, jeżeli cię nienawidzi lud, bo gdy ten chwyci za broń, nie braknie nigdy cudzoziemców, którzy przyjdą mu z pomocą.

Però la migliore fortezza che sia, è non essere odiato dal populo; perché, ancora che tu abbi le fortezze, et il populo ti abbi in odio, le non ti salvono; perché non mancano mai à populi, preso che li hanno l’armie forestieri che li soccorrino.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9

Przeto przezorny książę powinien obmyśleć sposób, aby obywatele zawsze i w każdej okoliczności odczuwali potrzebę jego rządu, wtedy stale będą mu wierni.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Trzeba przeto być lisem, by wiedzieć, co sidła, i lwem, by postrach budzić u wilków.

Bisogna, adunque, essere volpe a conoscere è lacci, e lione a sbigottire è lupi.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Tych, którzy stają się zależnymi, należy honorować i miłować, zwłaszcza gdy nie są chciwi.

Quelli che si obbligano, e non sieno rapaci, si debbono onorare et amare; quelli che non si obbligano.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Działanie Fortuny mogę porównać ze wzbierającą rzeką, której fale zalewają równinę. Fala powodziowa kieruje się tam, gdzie nic nie stawia oporu, gdzie nie ma zapór ani wałów ochronnych.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Jedynym przedmiotem studiów władcy powinna być wojna. Pokój powinien traktować wyłącznie jako moment oddechu (…), który ma mu umożliwić przeprowadzenie planów wojennych.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Przypadek rządzi ponad połową naszych działań, a my kierujemy resztą.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Reputacji politycznej nie buduje się na środkach, lecz na efektach.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 8

Wojny zaczynają się, kiedy tego chcemy, ale nie kończą się wtedy, gdy nam się to podoba.

Niccolo Machiavelli Historie florenckie Zobacz Zobacz książkę Głębia: 9

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 1

Powszechnie uważano go dosłownie za wcielonego diabła, jego nazwisko było synonimem dwulicowości i przebiegłości. Przewodnią myślą książki jest twierdzenie, że w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu władca nie powinien kierować się względami moralnymi, a polegać jedynie na sile i przebiegłości.
„Przejmując państwo, zdobywca musi przygotować i popełnić naraz wszystkie okrucieństwa, tak aby nie musiał wracać do nich codziennie... Dobrodziejstw należy udzielać po trosze, po to, by można było dłużej się nimi nacieszyć”

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)