Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Stefan Kisielewski "Kisiel"

„Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami.”

Sentencje w bazie Gavagai:

Łączna ilość: 325. Aktualnie widzisz pierwsze 100 sztuk

Moim zdaniem, poważny jest człowiek, który nie odnosi się poważnie do rzeczy niepoważnych, niepoważny jest natomiast ten, który rzeczy niepoważne traktuje poważnie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Władza, która chce zarządzać wszystkim, dziwi się, gdy pociągają ja do odpowiedzialności za wszystko.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Złe nie śpi, natomiast dobre sypia bardzo często.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Nikt nie wie, ile ma jeszcze czasu: inaczej albo by się spieszył, albo zaniechał.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Kłamstwo bywa logiczniejsze niż prawda.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Niewiedza oraz posiadanie ustalonych koncepcji ułatwiają życie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Politycy utożsamiają często swe dążenia osobiste z celami ludzkości.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Głupiec jest kontent z siebie, gdyby przestał być kontent, przestałby być głupcem.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Niektóre myśli służą wypowiedzeniu się, niektóre funkcjonują jako kamuflaż.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Kłamstwo jest poprawianiem prawdy.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Moralność musi być formą przyjemności - inaczej nie wygra.

Morality must be a form of pleasure. Otherwise it will surely lose.

道德必須讓人樂於遵守,否則必定失效。

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Reakcje mas dla jednych bywają trudne do przewidzenia, dla innych łatwe nawet do pokierowania.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Pijaństwo budzi entuzjazm tylko w pierwszych momentach - kontynuujemy je, by go odzyskać.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Posiadanie talentu nie jest zasługą, mimo to budzi ludzki szacunek.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Nuda i strach uczą - ale dopiero gdy miną.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Dobrowolne ograniczenie przyrostu ludzkości rozwiązałoby wszystkie dzisiejsze problemy, tworząc zapewne nowe.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Trudno pojąć, czemu żołnierz idzie do ataku, ale idzie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Zmienić poglądy bez przymusu - świadectwo rozwoju; pod przymusem - sztuka przystosowania - też wysiłek.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą?

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie.

People often lie just exactly as they live - unconsciously.

人說謊就像活著一樣地毫無自覺。

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Jedna czarna owca podkreśla biel wszystkich pozostałych.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 2

Upór bezsensowny nabiera sensu, gdy jest trwały.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 3

Okrągłe rocznice są nonsensem. Wynikają z przypadkowego stosowania systemu dziesiętnego.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 3

Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Tylko rewanż natychmiastowy jest prawdziwym rewanżem - każdy inny rewanż, jako uzyskany w nowych okolicznościach psychicznych, nie jest już ogniwem w łańcuchu tej samej sprawy, lecz nowym, odrębnym fenomenem. Zemsta nie natychmiastowa nie jest zemstą - dlatego nie warto hodować nienawiści, której nie mogliśmy wyładować natychmiast.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Powłoka balonu zszyta z kawałków silniejsza jest niż zrobiona z jednej sztuki - podobnie ma się rzecz ze światopoglądem.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Walenie głową w mur to czynność o dużym znaczeniu poznawczym: uzmysławia ona walącemu siłę muru w sposób niezwykle dobitny i plastyczny - inaczej znałby ją tylko ze słyszenia.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Większość komplikacji ludzkiego życia opiera się na tym, że nie wiemy, co drugi człowiek myśli. Ogólne niedoinformowanie oto najważniejsza cecha życia wzajemnego: zawiązkiem wszystkiego jest niewiedza.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kłamstwo świadome lepsze jest od nieświadomego: to pierwsze jest przestępstwem, to drugie rodzajem choroby psychicznej. Prędzej zły człowiek się poprawi, niż wariat się wyleczy.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Istnieją utopie przyjemne i nieprzyjemne. Te drugie bardziej zbliżone są do realności.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Mówienie prawdy jest tak samo nałogiem, jak mówienie nieprawdy. Prawda, wydawałoby się, nie potrzebuje świadectwa słownego: powinna przecież mówić sama za siebie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nie należy chełpić się tym, że ma się słuszność, bo to nie nasza zasługa, lecz prawdy, z pomocą której osiągnęliśmy przewagę.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Prawda wypowiedziana, czyli słuszność stwierdzona, ma w sobie coś jałowego, coś nudnie zaokrąglonego. Zadowolenie ze swej sprecyzowanej doskonałości odbiera jej sporą część dynamizmu.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Zawsze może istnieć kilka różnych a słusznych poglądów na jedną i tę samą sprawę. Poglądy te nie muszą z sobą walczyć, bo leżąc na różnych płaszczyznach nie przecinają się: są to linie wichrowate.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Prawda przeczuwana bywa bardziej atrakcyjna niż prawda zdefiniowana.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nie należy odbierać ludziom prawa do niesłuszności. Postępując tak, przekreślamy, a w każdym razie pomniejszamy triumf słuszności. Ten, kto nie mając racji, walczy o swoje poglądy, oddaje sprawie prawdy wielką usługę.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Prawda cząstkowa cenniejsza i płodniejsza bywa od prawdy całościowej, ogólnej, bo może ona wchodzić jako składnik do wszystkich działających na świecie poglądów z niesłusznymi włącznie, podczas gdy prawda całościowa skazana jest na przestawanie sama ze sobą i na sukces tylko w razie swego całkowitego zwycięstwa.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Bezkompromisowe stawianie zasady - wszystko albo nic - jest dowodem martwoty umysłowej.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto domaga się przyjęcia przez ludzi wszystkich swoich poglądów, ten dąży do zubożenia świata, bo chce go zapełnić sobą.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nazbyt natrętne domaganie się triumfu prawdy dowodzi podświadomej niewiary w jej własną, spontaniczną siłę i atrakcyjność.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Ten, kto nigdy nie odczuwał potrzeby zaprzeczenia samemu sobie, jest oschłym nędzarzem duchowym: nie kocha on świata, lecz tylko siebie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Słowo "nie" jest co najmniej równie pozytywne i ważne, jak słowo "tak", jeśli nie ważniejsze. Przeczenie jest lustrzanym odbiciem twierdzenia, a w lustrze często widzi się lepiej.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Prawda nie tkwi tylko w poglądach, lecz również w formie i metodzie. Forma i metoda mówią nam często więcej niż poglądy.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Najbardziej skuteczną pozą bywa... brak pozy.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Niewyrażalne częstokroć lepiej charakteryzuje czyjąś postawę niż wyrażalne.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Apodyktyczność jest formą żarliwej troski o skuteczność. Jest formą błędną: człowiek apodyktyczny mniej jest przekonywający niż człowiek nieśmiały.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Silne pragnienie realizacji swojej prawdy nie może utożsamiać się z przekonaniem, że ta realizacja jest absolutnie pewna - przy takim utożsamieniu następuje degeneracja i niemożność obiektywnego spojrzenia na świat.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nie będąc pewnym zwycięstwa swojej prawdy należy walczyć o nią tak wytrwale, jakby się było pewnym. Przekonanie o nieuniknioności zwycięstwa własnej prawdy jest objawem ciasnoty, a ciasnota to również uszczuplenie zdolności bojowych.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiek walczący o prawdę musi być wewnętrznie co najmniej dwoisty. Dwoistość czy wielorakość psychiczna daje siłę, tak jak elastyczny, wyginający się pręt silniejszy jest od pręta sztywnego.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Cynizm nie jest wrogiem prawdy, lecz jej sojusznikiem. Cynizm bywa duchowym zabiegiem higienicznym, oczyszczającym umysł od złych skutków przyjęcia jednej prawdy, a pozostawiającym skutki dobre.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Przekora jest intelektualnym instynktem samozachowawczym.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto nie potrafi wypowiedzieć pochwały dwóch przeciwnych twierdzeń, ten nie ma prawa do wyboru jednego z nich.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Ten, kogo nigdy nie drażniły poglądy własne, nie ma prawa walczyć z poglądami cudzymi.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto poświęca prawdy małe dla prawd wielkich, ten poświęca moralność dla działania.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Dla jednych ideałem jest ruch, dla innych bezruch. Realista rozumie jednych i drugich, choć wybiera tylko jednych.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nie sposób udowodnić, że działanie jest czymś wyższym od myślenia, mimo to czasem trzeba dać pierwszeństwo działaniu, aby zapewnić możliwość myślenia. Postępując tak należy jednak pozostać stronnikiem myślenia - nie działania.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Na każdej barykadzie siedzieć trzeba okrakiem, bo tylko synteza przeciwieństw godna jest człowieka. Jednocześnie absolutnie pod groźbą degeneracji nie wolno się wyrzekać oceny polegającej na przyznawaniu jednej ze stron zasadniczej słuszności.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Miłość bliźniego u intelektualisty polega między innymi na jednoczesnym upodobaniu do poglądów przeciwnych. Upodobanie takie bynajmniej nie wyklucza wyboru i walki, odwrotnie, czyni wybór pełnym godności, a walkę - sprawą radosną. Weselej walczy się z pumą niż z pluskwą, bo do pumy mamy upodobanie, a do pluskwy nie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

W mądrej, twórczej walce nie chodzi o zwycięstwo nad przeciwnikiem, lecz o przyłączenie przeciwnika do siebie lub siebie do niego.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto wie, czy walka z sobą nie daje nam skuteczniejszego zwycięstwa nad ludźmi niż walka z nimi. Przykładem Ghandi.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Ludzie namiętni nie mają czasu korzystać ze swych namiętności: wyżywają się w walce o nie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Istotą życia są wewnętrzne przeciwieństwa tkwiące w każdej sprawie, dlatego chcąc rozumieć życie trzeba mieć przeciwieństwa w sobie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiek jednolity i pozbawiony wewnętrznych konfliktów mało zazwyczaj rozumie z życia, choć nierzadko nim kieruje.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Prawda jest jak łamigłówka obrazkowa, której każdy kwadracik umieszczono w innym człowieku. Chcąc złożyć pełny jej obraz trzeba wcielić się w różnych ludzi. A do tego prócz inteligencji potrzeba też nieco pokory.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych do wzięcia odpowiedzialności za całość.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Wszelkie przeciwieństwa warunkują wzajemnie swoje istnienie.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nie ma poglądu, w którym nie byłoby okruchu prawdy. Okruch ten nie jest mniej cenny przez to, że tkwi w nieprawdzie, jak żyłka złota nie jest mniej cenna przez to, że tkwi w kamieniu.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szukać prawdy w nieprawdzie - to trud cenniejszy niż szukanie jej w prawdzie; ten pierwszy właśnie, a nie ten drugi, zadany jest człowiekowi.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Wniosek praktyczny z powyższych sentencji: ćwiczenie swego umysłu i uczucia w dwoistości, potrójności, poczwórności; ćwiczenie się w rozumieniu najrozmaitszych sprzecznych ze sobą postaw i stanów uczuciowych jest koniecznym, nieodzownym warunkiem właściwego przysposobienia naszego aparatu psychicznego do owej pozytywnej, syntetyzującej walki, do owego sprawiedliwego a wielorakiego trudu, jakim winno być życie człowieka myślącego, który chce, według określenia Conrada, "wymierzyć sprawiedliwość widzialnemu światu". A że wszystko zrozumieć - znaczy wszystko przebaczyć", więc i miłość "chrześcijańska jest w tej psychicznej wielorakości mocno zainteresowana.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Zamiłowanie do czystego absurdu świadczy o skłonnościach logicznych i o konsekwencji. Absurd przypadkowy, występujący w życiu w pomieszaniu z elementami nie absurdalnymi powoduje naruszenie logiki, ładu i konsekwencji, absurd czysty natomiast, tworząc układy jednolite i usystematyzowane, ratuje nasze poczucie równowagi i porządku.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Myślenie o jedzeniu, gdy jest się głodnym, jest niewątpliwie innego rodzaju przyjemnością niż samo jedzenie. Myślenie jest przyjemnością psychiczną, jedzenie - przyjemnością fizyczną. Przewaga myślenia polega na tym, że przyjemność przez nie wywołana nie zmniejsza się w miarę upływu czasu, podczas gdy przyjemność jedzenia maleje w miarę jedzenia.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nieubłagane prawo życia mówi, że każdy rozwój i każde dążenie jest zarazem wyczerpywaniem się, zbliża nas do śmierci. A więc najżywotniejszy pozostanie ten, kto stoi w miejscu, kto się nie zmienia i nie dąży.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Za moralnością tęskni człowiek niemoralny. Nie tęskni za nią człowiek moralny, bo nie tęskni się za tym, co się posiada.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Niektóre systemy pojęć, wyglądając na poglądy, są w istocie namiętnościami. Błędem jest przemawianie do nich językiem poglądów: namiętność można zrozumieć, wyperswadować lub zwalczyć z pomocą drugiej namiętności.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Ktoś powiedział, że przepaść przekracza się czasem drobnym kroczkiem. Taki kroczek dzieli miłość od nienawiści: wszak przeciwieństwa się stykają. Kochając kogoś poznajemy go dobrze, przygotowując sobie w ten sposób materiał do przyszłej nienawiści. Z tego wniosek, że ani w miłości, ani w nienawiści nie należy się dawać poznać.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Większość ludzi chciałaby być kim innym niż jest, stąd zamiłowanie do literatury lub kina, przedstawiających życie ludzi odmiennych niż my, stąd też mierne powodzenie utworów, przedstawiających odbiorcom ich własne życie codzienne.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Głupota jest bardziej urozmaicona niż mądrość, bywa również ciekawsza niż mądrość. Mądrość to osobliwe zamiłowanie: aby zainteresować ludzi, wymaga ona specjalnej reklamy i popularyzacji, podczas gdy głupota tłumaczy się sama i zachwala się sama. Doprawdy czasem nie wiadomo, dlaczego właściwie należy ubiegać się o mądrość, jeśli w dodatku nie łączy się ona z cnotą.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Mądrość jest swego rodzaju zakonem, wymagającym krańcowych wyrzeczeń: mądrość bowiem nie sprzyja w głębi ani ludzkim przyjemnościom, ani ludzkim działaniom.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Każdy człowiek mówi w istocie własnym językiem, bo pod te same słowa podkłada własne zabarwienia uczuciowo-nastrojowe. Chcąc więc mówić do mas, należy mówić rzeczy tak ogólne, aby każdy zmieścił w nich swoją treść uczuciową, albo tak szczególne, aby nikt nie mógł zinterpretować ich po swojemu. Pierwszy sposób porwie ludzi, drugi im zaimponuje - w żadnym z tych dwóch wypadków nie apeluje się do intelektu: w pierwszym do uczucia, w drugim do temperamentu.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Dążenie do szybkiego przekonania drugiego człowieka jest z natury nieuczciwe. Przekonać drugiego człowieka można jedynie przekształcając jego świat psychiczny, na co potrzeba wiele czasu i środków. Doraźne przekonywanie partnera polega na narkotyzowaniu go słowami.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nic tak ludzi nie gorszy jak prawda. Czasem nasuwa się myśl, że dla uniknięcia publicznego zgorszenia trzeba unikać prawdy.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Każda prawda jest prawdą cząstkową - dlatego nie bardzo ma się prawo ją wypowiadać. Wypowiedzieć zaś prawdę niecząstkową jest niezwykle trudno. W rezultacie bardzo rzadko obcujemy z wypowiadaną prawdą i bardzo małe uznanie zdobywa sobie ten, kto trafia w samo sedno. Nasuwają się więc pytania: czyżby mówienie prawdy nie było ludziom potrzebne? Czy mówienie prawdy nie jest cnotą, o którą należy się starać? A może większy walor niż mówienie prawdy niecałkowitej ma - milczenie?

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Bywają racje natrętne i racje skromne, bywają też błędy natrętne i błędy skromne. Natręctwo czy skromność są tylko zabarwieniem, a jednak zabarwienie decyduje o naszym stosunku do istoty sprawy; gotowi wszak bywamy odrzucać racje natrętne lub przyjmować błędy skromne.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Osioł popędzany batem opiera się i nie chce iść, osioł ciągnięty za ogon do tyłu - rusza naprzód. W sumie można więc stwierdzić, że osioł ma świat wewnętrzny logicznie uporządkowany, a tylko poprzestawiał sobie symbole czy sygnały pewnych bodźców. Do takiego nieszkodliwego przestawienia ma on, jako stworzenie indywidualne, niewątpliwe prawo.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Z przyjęcia pięknej zasady "nic co ludzkie nie powinno mi być obce" nie wynika wcale, że obce powinno mi być to, co pozaludzkie. Muzyka, podobnie jak astronomia, fizyka czy geologia, wykracza poza człowieka, co bynajmniej nie dowodzi, że zasługuje ona na potępienie, przeciwnie, zasługuje na tym większe zainteresowanie. Coś, czego nie znam, interesuje mnie w dwójnasób.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Przekonanie o istnieniu sedna sprawy, o istnieniu zasady i prawa rządzącego światem jest wspólne wszystkim światopoglądom, z wyjątkiem światopoglądu negatywnego, pesymistycznie sceptycznego, który uznać można raczej za zaprzeczenie tego, co uważamy za światopogląd. Ciekawe byłoby stwierdzić statystycznie, ilu ludzi na świecie wierzy w sedno sprawy, ilu zaś dopatruje się w wydarzeniach nieuporządkowanej, bezcelowej przypadkowości.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Stwierdzenie, że "wszystko się zmienia oprócz zasady zmienności", jest właściwie nieświadomym, odwróconym stwierdzeniem statyczności świata. Wszak istotą jest zasada, nie żeś elementy, poprzez które się ona realizuje.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Czy wygoda jest ideą, a dążenie do wygody ideologią? Na pytanie to można odpowiedzieć twierdząco, w wypadku, jeśli ale osiągnięcia konsekwentnej i ustabilizowanej wygody gotowi jesteśmy znosić dobrowolnie ciężkie i długotrwałe niewygody.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Czasem drogą do wielkości bywa przestawanie na małym, czasem dążenie do osiągnięcia wielkiego. O wymiarach człowieka decyduje nie wybór drogi, lecz konsekwencja i doskonałość w posuwaniu się po niej. Czai się tu niebezpieczeństwo relatywizmu moralnego, toteż do dziś nie wiemy na pewno, czy Napoleon był wielkim człowiekiem, czy wielkim zbrodniarzem. Nie jest zresztą wykluczone, że i jednym i drugim - przypuszczenie niepokojące, choć mieści się ono bez reszty w koncepcji dualizmu moralnego i wszechobecnego skażenia natury ludzkiej.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Sentencje krótkie, aforystycznie skondensowane bywają wynikiem długich przemyśleń, tak jak długie rozważania bywają spowodowane niedostatkiem przemyśleń. Nie jest to jednak zasadą stałą. Jeśli chodzi o niniejsze myśli, to rezultaty czy scedzone ekstrakty długich przemyśleń sąsiadują tu z aforyzmami zaimprowizowanymi, takimi, co to lekko spadają z pióra. Które lepsze - osądzi czytelnik.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Wolność jednych prowadzi do niewoli drugich.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Dobrobyt nie jest synonimem wolności; sprzyja on pewnym formom wolności, a paraliżująco działa na inne.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Egoizm narodowy i wzajemna izolacja narodowych kultur uniemożliwiają zrozumienie specyfiki miejsc dla losów świata w danym momencie kluczowych, stąd straszliwe niespodzianki jak ta z Hitlerem.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Syty głodnemu nie wierzy; gdy uwierzy, będzie już za późno.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Dyletantyzm polityków to zmora i nieszczęście dzisiejszego świata.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Wojna nie przychodzi wtedy, gdy gotowi są do niej wszyscy, lecz wtedy gdy gotowi są niektórzy.

Stefan Kisielewski "Kisiel" · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Coś jeszcze jest w gauthor

Przenieś z gauthor treść pola `excerpts_content` do author.content_ideas edytuj

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)