Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji Ludwig Wittgenstein Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata....

Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata.

The limits of my language mean the limits of my world.

我的語言的界限意謂我的世界的界限.

Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.

Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico-philosophicus 5.6 Dzieło źródłowe: Traktat logiczno-filozoficzny v
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -