Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Połączona z pasją nienawiść może wnieść znaczenie i cel w skądinąd pustym życiu.

Passionate hatred can give meaning and purpose to an empty life.

Eric Hoffer

Ludzie uważają za rzeczywistość to, co o niej przywykli sądzić.

(unspecified)

Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam, gdzie się kłamstwo akceptuje.

Karel Čapek

Gdy tylko pomyślisz, jak bardzo wzniosłeś się nad innych, natychmiast upadasz.

Lew Tołstoj

Ludzie pragną wolności i dla osiągnięcia jej podporządkowują się stwarzanemu dla nich, opartemu na przemocy układowi społecznemu, tzn. niewolnictwu.

Lew Tołstoj

Trud tłumienia powstań można zastąpić usuwaniem przyczyn, dla których chce się powstawać.

Lew Tołstoj

Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc.

Lew Tołstoj

Im więcej myślę o języku, tym bardziej zadziwia mnie to, że ludzie w ogóle rozumieją się nawzajem.

The more I think about language, the more it amazes me that people ever understand each other at all.

Kurt Gödel (Goedel)

Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem.

Elias Canetti

Źle, gdy prawdę wolno mówić tylko dzieciom i wariatom.

Jan Czarny

You can lead a horticulture but you can't make her think.

(unknown)

Dedicate your life to a cause greater than yourself, and your life will become a glorious romance and adventure.

Mack Douglas

Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.

Albert Einstein

Should we all confess our sins to one another we would all laugh at one another for our lack of originality.

Kahlil Gibran

A real friend is someone who makes you feel good about yourself.

Kevin Markham

I never forget a face, but in your case I'll be glad to make an exception.

Julius Henry (Groucho) , Marx

A bit of fragrance clings to the hand that gives flowers.

Chinese Proverb

We cannot hold a torch to light another's path without brightening our own.

Ben Sweetland

It's noble to be good. It's nobler to teach others to be good, and less trouble.

Mark Twain

It is the triumph of reason to get along well with those who possess none.

Francis M. Voltaire

Mogę sobie wyobrażać świat bez wojny, świat bez nienawiści. Mogę sobie wyobrazić, jak atakujemy ten świat, ponieważ nigdy by się tego nie spodziewał.

I can picture in my mind a world without war, a world without hate. And I can picture us attacking that world, because they'd never expect it.

Jack Handey

Nigdy nie osądzaj kogoś przez kogo jest zakochany; osądź go przez jego przyjaciół. Ludzie zakochują się w najbardziej przerażających ludziach.

Never judge someone by who he's in love with; judge him by his friends. People fall in love with the most appalling people.

Cynthia Heimel

Ostateczna, najświętsza forma teorii to działanie.

The ultimate most holy form of theory is action.

Nikos Kazantzakis

Myśl wiele, mów mało, a pisz mniej.

Think much, speak little, and write less.

(unspecified)

Pocieszenie Carlsona (z Prawa Murphy'ego): "Nic nigdy nie jest kompletną porażką. Zawsze może służyć jako zły przykład".

Carlson's Consolation (from Murphy's Laws) :"Nothing is ever a complete failure; it can always serve as a bad example."

(unspecified)

Indywidualiści świata! Jednoczcie się!

Individualists of the world, UNITE!

(unspecified)

Prawie wszystkie mądre tezy mają dla równowagi równie mądre antytezy.

Almost every wise saying has an opposite one, no less wise, to balance it

George Santayana

Czlowiek zawsze mówi prawdę. Nawet jeśli kłamie.

(unspecified)

History is nothing but assisted and recorded memory. It might almost be said to be no science at all, if memory and faith in memory were not what science necessarily rest on. In order to sift evidence we must rely on some witness, and we must trust experience before we proceed to expand it. The line between what is known scientifically and what has to be assumed in order to support knowledge is impossible to draw. Memory itself is an internal rumour; and when to this hearsay within the mind we add the falsified echoes that reach us from others, we have but a shifting and unseizable basis to build upon. The picture we frame of the past changes continually and grows every day less similar to the original experience which it purports to describe.

George Santayana

„Wszystko, co kiedykolwiek kochałeś, odrzuci Cię albo umrze”

(movie line)

Przyszłość wpływa na teraźniejszość w równym stopniu jak przeszłość

The future influences the present just as much as the past.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Świat jest książką, a ci co nie podróżują, czytają jedynie jedną jej stronę.

The world is a book, and those who do not travel read only a page.

世界是一部書, 那些不去旅行的人, 只讀了一頁而已.

Augustine

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie. Klik

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni