Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Książę Zuko, duma nie jest przeciwieństwem wstydu, ale źródłem. Prawdziwa pokora jest jedynym antidotum na wstyd.

Prince Zuko, pride is not the opposite of shame, but it's source. True humility is the only antidote to shame.

(Bez rodowodu) Głębia: 9 | Dzieło źródłowe: Avatar: The Last Airbender
Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)