Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji Sentencje w gavagai.pl z tagiem Sukces

Sentencje w gavagai.pl z tagiem Sukces: znalezionych 20 sentencji.

Kliknij tutaj , aby zobaczyć wszystkie tagi

jak mogą powiedzieć, że moje życie nie jest sukcesem? Czy przez ponad sześćdziesiąt lat nie miałem dość jedzenia i uniknąłem zjedzenia?

How can they say my life isn't a success? Have I not for more than sixty years got enough to eat and escaped being eaten?

Cindy Adams Zobacz Głębia: 4 Tagi: Sukces Życie

Sukces to 10% zdolności i 90% nastawienia.

Success is 10% abilty and 90% attitude.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 3 Tagi: Sukces Szczęście Nastawienie

Success is the one unpardonable sin against one's fellows.

Ambrose Bierce Zobacz Głębia: 7 Tagi: Bliźni Sukces Zazdrość

I'd rather be a failure at something I enjoy ~ than be a success at something I hate.

George Burns Zobacz Głębia: 8 Tagi: Porażka Sukces

Pierwszym krokiem w kierunku sukcesu jest odmówić bycia więźniem środowiska, w którym na początku się znalazłeś.

The first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself.

Mark Caine Zobacz Głębia: 10 Tagi: Środowisko Sukces Więzień Odmawiać

Najlepszym sposobem na sukces w życiu jest działać zgodnie z radami, których udzielamy innym.

The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others.

Anonymous Zobacz Głębia: 7 Tagi: Odnieść-Sukces Porada Sukces

Niepowodzenie świadczy tylko o tym, że nasza determinacja w dążeniu do sukcesu nie była wystarczająco silna.

A failure establishes only this, that our determination to succeed was not strong enough.

John Christian Bovee Zobacz Głębia: 10 Tagi: Porażka Sukces Determinacja

Kluczem do sukcesu jest to, że twoje pragnienia są wszechobsesyjne, twoje myśli i cele skoordynowane, a twoja energia skupiona i zastosowana bez zwłoki.

One essential to success is that you desire be an all-obsessing one, your thoughts and aims be co-ordinated, and your energy be concentrated and applied without letup.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 3 Tagi: Cel Sukces Obsesja Myśli Koncentracja

Sukces w małżeństwie to nie tyle znaleźć właściwą osobę, ale być tą właściwą osobą.

Success in marriage is not so much finding the right person as it is being the right person.

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 9 Tagi: Małżeństwo Sukces Osoba

Sekret sukcesu: obiecuj mniej, dostarczaj więcej.

Formula for success: underpromise and overdeliver.

Tom Peters Zobacz Głębia: 8 Tagi: Sukces Obiecywać

Wiele niepowodzeń życiowych to ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo byli blisko sukcesu, kiedy się poddali.

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Thomas A. Edison Zobacz Głębia: 9 Tagi: Nie-Poddawać-Się Poddać-Się Sukces

Nie ma nic trudniejszego do wzięcia w swoje ręce, bardziej niebezpiecznego w postępowaniu, lub bardziej niepewnego w jego powodzeniu, niż przewodzić wprowadzaniu nowego porządku rzeczy.

There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order to things.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9 Tagi: Niebezpieczeństwo Niepewność Sukces Trudne Nowe

Pamiętajcie, jeśli macie zamiar sprowadzić do czegokolwiek, że wasz sukces nie zależy od blasku i porywczości, z jaką się zabieracie do czyny, ale od wiecznego i uświęconego oślego uporu, z którym trzymacie się po tym, jak się złapiecie.

Bear in mind, if you are going to amount to anything, that your success does not depend upon the brilliancy and the impetuosity with which you take hold, but upon the ever lasting and sanctified bulldoggedness with which you hang on after you have taken hold.

Dr. A. B. Meldrum Zobacz Głębia: 8 Tagi: Fortitude Odnieść-Sukces Wytrwałość Sukces

Jeśli spróbujesz ponieść porażkę i odniesiesz w tym sukces, którego z tych dwóch dokonałeś?

If you try to fail, and succeed, which have you done?

(nieokreślony) Zobacz Głębia: 5 Tagi: Porażka Sukces Tagline Witticism

Swój sukces zawdzięczam temu: Nigdy nie dawałem ani nie akceptowałam od innych żadnych wymówek.

I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.

Florence Nightingale Zobacz Głębia: 9 Tagi: Sukces Wymówka Usprawiedliwienie Folgować

Każda historia sukcesu jest opowieścią o ciągłym dostosowywaniu, korektach i zmianie.

Every success story is a tale of constant adaption, revision and change.

Richard Branson Zobacz Głębia: 9 Tagi: Sukces Zmieniać Dostosować-Się

Odległość pomiędzy szaleństwem a geniuszem mierzy się jedynie sukcesem.

The distance between insanity and genius is measured only by success.

Bruce Feirstein Zobacz Głębia: 9 Tagi: Geniusz Sukces Szaleństwo

Sukces nie polega na tym, że nigdy nie popełniamy błędów, ale nigdy nie popełniamy tego samego błędu po raz drugi.

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time."

Josh Billings Zobacz Głębia: 7 Tagi: Błąd Sukces

Kto pragnie stałego sukcesu, musi zmieniać swoje zachowanie wraz z upływem czasu.

Whosoever desires constant success must change his conduct with the times.

Niccolo Machiavelli Zobacz Głębia: 9 Tagi: Sukces Zmieniać-Się

Kiedy robisz coś dobrze, ludzie nie będą pewni, czy w ogóle coś zrobiłeś.

When you do things right, people won't be sure that you have done anything at all.

(Bez rodowodu) Zobacz Głębia: 10 Tagi: Robić Sukces

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie.

Klik

Stwórz kolekcję z dwóch tagów:

(w przygotowaniu)

Wybierz minimalną głębię losowanych sentencji:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -

Szukaj wg autorów:

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Wszystkie tagi użyte w zbiorze sentencji

Pokaż poniżej wszystkie tagi W nowym oknie

Lista tagów: