Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.

Lew Tołstoj

Mądrym może być tylko ten, kto sam siebie nie uważa za mądrego.

Lew Tołstoj

Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im mówi, że ulegną.

Lew Tołstoj

Szczególnie odrażające w pysze jest to, że ludzie pysznią się rzeczami, których winni się wstydzić: swoją władzą nad innymi ludźmi i swoim bogactwem.

Lew Tołstoj

Jeśli prawda nie ukazuje tego, co należy czynić, to zawsze wskaże to, czego czynić nie należy.

Lew Tołstoj

Piękno - to, co kochamy.

Lew Tołstoj

Miłość daje, ale niczego nie żąda.

Lew Tołstoj

Nie mamy żadnego prawa być niezadowoleni z życia. Jeśli wydaje się nam, że jesteśmy z niego niezadowoleni, znaczy to, że mamy podstawy, aby być niezadowoleni z siebie.

Lew Tołstoj

To jest szczęście. Roztopić się w czymś pełnym i wielkim

That is happiness; to be dissolved into something complete and great.

Willa Cather

If you're going to be able to look back on something and laugh about it, you might as well laugh about it now.

Marie Osmond

Once you learn how to die, you learn how to live.

Morrie Schwartz

Jesus died for my sins and all I got was this lousy t-shirt.

Bumper Sticker

It's noble to be good. It's nobler to teach others to be good, and less trouble.

Mark Twain

Szybkość czasu wynosi jedną sekundę na sekundę.

The speed of time is one second per second.

(unspecified)

Wiersz zaczyna się od guli w gardle.

A poem begins with a lump in the throat.

Robert Frost

System językowy jako całość nie podlega empirycznemu sprawdzaniu. Nie został on przez nas wymyślony - nauczyliśmy się go. Jest on środowiskiem, w którym żyją nasze myśli - a przeto jego podstawy pozostają nieuświadomione.

Wojciech Sady

Różnica między ludźmi a ideami jest.... tylko powierzchowna.

The difference between people and ideas is... only superficial.

Richard Rorty

Gdyby Pan Bóg chciał, żeby ludzie byli ograniczeni – nie obdarzyłby ich wyobraźnią.

If the Lord wanted people to be limited – he would not have given them imagination.

若上帝欲囚禁人類,便不會賦予人們創造力

Albert Einstein

Gdy posiedzisz nad rzeką wystarczająco długo zobaczysz, jak płynie nią ciało twojego wroga.

If you sit by the river long enough, you shall see your enemy's body floating down it.

你若長久觀坐於溪旁,得看看敵人之軀沉滅其中。

(unspecified)

Światy rozstępują się na boki tworząc przejście dla każdego, kto wie, dokąd zmierza.

The worlds stands aside to let anyone pass who knows where he is going.

David Starr Jordan

Odwaga to cena jaką Życie wymusza za zapewnienie pokoju.

Courage is the price that Life exacts for granting peace.

Amelia Earhart

Idąc rozcinasz na oścież i tworzysz łożysko rzeki, w które strumień Twoich potomków powinien wkroczyć i płynąć.

As you walk, you cut open and create that riverbed into which the stream of your descendants shall enter and flow.

Nikos Kazantzakis

Możesz zaobserwować bardzo dużo po prostu patrząc.

You can observe a lot just by watching.

Yogi Berra

Ofiarą oszczerstwa jest nie tylko spotwarzony, ale i ten co w potwarz uwierzył.

Krzysztof Kąkolewski

W każdej sekundzie decyduje się całe nasze przyszłe życie.

Krzysztof Kąkolewski

If you see a man approaching you with the obvious intent of doing you good, you should run for your life.

(none)

Dla zdobycia wiedzy - codziennie coś dodawaj, dla zdobycia mądrości - codziennie coś odrzucaj.

Laozi 老子

Jeśli myślisz, że edukacja jest droga, spróbuj ignorancji.

If you think education is expensive, try ignorance.

Derek Bok

Przy pierwszym ogniwie powstaje łańcuch. Pierwsza wypowiedź krytykowana, pierwsza myśl zakazana, pierwsza odmowa wolności... wciska nas w łańcuchy -- nieodwołalnie.

With the first link, a chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably.

Picard

Co skomplikowane nie osiągnęło jeszcze wyższego stopnia: prostoty.

What is sohlisticated, has not yet reached the next level - the simplicity.

精緻之物還未到達另一境界:簡樸。

Krzysztof Kąkolewski

Prawdziwe badanie świata nie polega na poszukiwaniu nowych lądów, ale na patrzeniu w nowy sposób.

The real voyage of discovery consists of not in seeking new landscapes but in having new eyes.

真正的發現之旅不在於找尋新的景點,而在於獲得新的眼界。

Marcel Proust

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

Let what you say be simply 'Yes' or 'No'; anything more than this comes from evil.

你們的 話 , 是 , 就 說 是 ; 不 是 , 就 說 不 是 ; 若 再 多 說 , 就 是 出 於 那 惡 者 ( 或 作 : 就 是 從 惡 裡 出 來 的 ) 。

Sit autem sermo vester: „Est, est, „Non, non”; quod autem his abundantius est, a Malo est.

Nowy Testament Pismo święte (Biblia, Bible) -

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie. Klik

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni