Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

To the American people I bid a fond farewell. Guard your liberties. It is the trust of each generation to pass a free republic to the next. And if I know you right, you will rouse yourself from slumber to ensure exactly that.

Ambrose Evans-Pritchard

If a nation expects to be ignorant and free ... it expects what never was and never will be.

Thomas Jefferson.

Fifty-one percent of a nation can establish a totalitarian regime, suppress minorities and still remain democratic.

Erik von Kuehnelt-Leddihn

Some writers have so confounded society with government, as to leave little or no distinction between them; whereas they are not only different, but have different origins ... Society is in every state a blessing, but Government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state, an intolerable one.

Thomas Paine

Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu.

Lew Tołstoj

Podporządkowywać się innym może tylko człowiek, który czuje się wolny.

Lew Tołstoj

Fikcja odkrywa prawdy, które rzeczywistość zaciemnia.

Fiction reveals truth that reality obscures.

小說揭露的是現實掩蓋的真理。

Ralph Waldo Emerson

Trzymaj się z daleka od małych ludzi, którzy chcą umniejszyć twoje ambicje. Mali zawsze tak robią. Ale prawdziwie wielcy sprawią że poczujesz, iż ty też możesz stać się wielki.

Keep away from small people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

Mark Twain

Chwilę zanim umarła, Gertrude Stein zapytała: „Jaka jest odpowiedź?” Żadna odpowiedź nie nadeszła. Zaśmiała się i powiedziała: „W takim razie – jakie jest pytanie?” I wtedy umarła.

Just before she died, Gertrude Stein asked: „What is the answer?” No answer came. She laughed and said: „In that case what is the question?” Then she died.

Gertrude Stein

Postęp, daleki od zmiany, zależy od retencyjności. Kiedy zmiana jest absolutna, nie ma żadnego bycia ulepszanym i nie ma ustalonego kierunku możliwej poprawy: a gdy nie zachowano doświadczenia, jak wśród dzikusów, niemowlęctwo jest wieczne. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie.

Progress, far from consisting in change, depends on retentiveness. When change is absolute there remains no being to improve and no direction is set for possible improvement: and when experience is not retained, as among savages, infancy is perpetual. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.

George Santayana

Instrukcje i podpowiedzi

Użytkownicy mogą decydować, czy ich ulubione są dostępne publicznie. Klik

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni