Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Zbiór sentencji Albert Einstein Wyzwolona energia atomu zmieniła wszystko...

Wyzwolona energia atomu zmieniła wszystko za wyjątkiem naszego sposobu myślenia.

Energy released from the atom changed everything except for our way of thinking.

原子釋放的能量能改變一切事物,除了思考方式除外。

Albert Einstein
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sentencje losowane przyciskiem w nagłówku strony będą miały wskazaną przez ciebie minimalną głębię

Aktualnie minimalna głebia to deepness: -