Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Gilbert Ryle

Główna teza lub słowa

Dane zmysłowe są niepostrzegalnym instrumentem. Kapitan łodzi podwodnej widzi nie peryskop, ale konwój. Zawodność zmysłów moglibyśmy orzec mając inny, niezawodny system postrzegania.

Sentencje w bazie Gavagai:

Man need not be degraded to a machine by being denied to be a ghost in a machine. He might, after all, be a sort of animal, namely, a higher mammal. There has yet to be ventured the hazardous leap to the hypothesis that perhaps he is a man.

Gilbert Ryle Zobacz Głębia: 6

Minds are not bits of clockwork, they are just bits of not-clockwork. As thus represented, minds are not merely ghosts harnessed to machines, they are themselves just spectral machines. . . . Now the dogma of the Ghost in the Machine does just this. It maintains that there exist both bodies and minds; that there occur physical processes and mental processes; that there are mechanical causes of corporeal movements and mental causes of corporeal movements. I shall argue that these and other analogous conjunctions are absurd.

Gilbert Ryle Zobacz Głębia: 3

Autor prowadzi, a widz podąża za nim, ale ich droga jest taka sama.

The author is leading and the spectator is following, but their path is the same.

Gilbert Ryle Zobacz Głębia: 3

Omówienia dzieł 1

Tytuł: Koncepcja umysłu

Opracowanie dorobku

W tym opracowaniu: Mity w myśleniu, Błąd kategorialny

Umysł nie istnieje jako rzecz, tylko jako pojęcie.

Hylemorfizm = wszystko składa się z materii i form

Najgorsze co jest – traktaty Hume'a z filozofii

Wszyscy jesteśmy biologicznymi stworami. Czasami robimy coś więcej, ale nadal jesteśmy stworami.

Ryle demaskuje wciskającą się we wszystko mitologię, która mówi, że świat istnieje tak, jak mówi język, (który powstał jednak na błędnym pojmowaniu świata – „rozbijamy się o klatkę języka”)

1. Mit piuerwszy: Mit Kartezjański Ducha w maszynie.

Kartezjusz dzielił uczucia na cielesne (wino) i duchowe (np. teatr)

[Augustyn myślał, że nie ma oddziaływań ciała na duszę, tylko duszy na ciało. Dusza kieruje uwagę na mysły i narządy kiedy jest aktywna.]

Ryle: Kartezjusz bredzi, możemy się nauczyć, że że dusza nie istnieje, ale nie jesteśmy policją językową i możemy mówić błędnie nadal używając słowa „dusza”, ale musimy pamiętać, że dusza to konstrukt.

Wszelkie próby odcieleśnienia człowieka kończą się na naszych głupich wyobrażeniach (np. dusza to jakoby ciało pozbawione cielesności). Dusza to próba wykrzesania nowego przedmiotu, sprzeczna z zasadą brzytwy Ockhama.

2. Mit intelektualizmu: „Duch działa w sposób subtelny, rozważny; życie odpowiada na pytanie „co?”a nie „Jak?”. Duch konstatuje, sądzi."

Ryle: Oprócz wiedzy faktów ("Knowing what”) jest jeszcze wiedza „knowing how”– np przy instruowaniu jak upiec tort opowiadanie i deskrypcje czynności są mało skuteczne, i trzeba pokazać.

Przy tresurze człowieka traktujemy jak zwierzę. Wyznający Intelektualizm – zamiast pokazywać, gadają i tłumaczą.

Błąd kategorialny 1: Mit Kartezjański

Umysł nie istnieje jako rzecz, tylko jako pojęcie.

Błędna metafora ducha w maszynie

Twierdzenie, że człowiek jest podzielny na dwie różne rzeczy – to błąd kategorialny, człowiek bowiem jest całością psychofizyczną.

Zjawiska psychiczne – mimo że różne od fizycznych – nie muszą mieć innych przyczyn.


2. Mit intelektualizmu:

"Duch działa w sposób subtelny, rozważny; życie odpowiada na pytanie „co?”a nie „Jak?”. Duch konstatuje, sądzi."


„wiedza że”, to wiedza pozorna. Prawdziwą wiedzą „wiedza jak”


Inteligentnie wykonywaną czynność charakteryzuje sposób wykonania, a nie specjalny rodzaj poprzedzających ją zdarzeń


Również błąd kategorialny – czym innym działania, czym innym dyspozycje !


3. mit aktów woli


brak tajemniczego związku przyczynowego między wolą a działaniem


nie trzeba wyjaśniać działań odwołując się do wolnej woli –wystarczy pojęcie możliwości.


Nie ma „ja”

Samoświadomość jest czynnością koncentrowania się na własnych czynnościach

Dane zmysłowe są niepostrzegalnym instrumentem. Kapitan łodzi podwodnej widzi nie peryskop, ale konwój. Zawodność zmysłów moglibyśmy orzec mając inny, niezawodny system postrzegania.

Błąd kategorialny

Błąd kategorialny – cała zła filozofia to błędna analogia.

np1. Mówienie o uniwersytecie Oxford, który jest luźną grupą kolegiów i ich grupa jest pojęta jako całość.

np2. Ustrój Anglii to nie jednolity tekst, ale harmonijne działanie urzędów.

np3. Dywizja wojska: kiedy ktoś widzi całą np. na defiladie, widzi zasadniczo coś innego, niż kompanie i bataliony, czy nawet pojedynczych żołnierzy, które widzi ktoś patrzący analitycznie.

Są dwie kategorie MÓWIENIA o rzeczach, a nie kategorie rzeczy.

Twierdzenie, że człowiek jest podzielny na dwie różne rzeczy – to błąd kategorialny, człowiek bowiem jest całością psychofizyczną.

np.1 „On czerpie przyjemność z kopania w ogrodzie”Kiedy ktoś powie, że ten X robie 2 czynności (kopie, czerpie przyjemność), to popełnia błąd kategorialny

np2. Jak ktoś przyjechał w lektyce i kurtce

np3. opis stanów psychicznych – to błędna substancjonalizacja. Stan psychiczny to sposób zachowania się człowieka.

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Koncepcja umysłu

Dzieła pozostałe:

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)