Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

Sentencje w bazie Gavagai:

Genius is its own reward; for the best that one is, one must necessarily be for oneself... Further, genius consists in the working of the free intellect., and as a consequence the productions of genius serve no useful purpose. The work of genius may be music, philosophy, painting, or poetry; it is nothing for use or profit. To be useless and unprofitable is one of the characteristics of genius; it is their patent of nobility.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: -

Rascals are always sociable.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: -

Ignorance is degrading when found in company with riches.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: -

The fundamental fault of the female character is that it has no sense of justice.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: -

Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 7

Great minds are related to the brief span of time during which they live as great buildings are to a little square in which they stand: you cannot see them in all their magnitude because you are standing too close to them.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: -

Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele później.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 3

Tak jak pochodnie i sztuczne ognie bledną i giną w jasności słońca, tak samo piękno, inteligencja i wszelka genialność zostają zaciemnione przez szlachetne serce.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 3

Każde dziecko jest w pewnej mierze geniuszem, tak jak każdy geniusz pozostaje w jakimś stopniu dzieckiem.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 3

Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 3

Tak jak pochodnie i sztuczne ognie bledną i giną w jasności słońca, tak samo piękno, inteligencja i wszelka genialność zostają zaciemnione przez szlachetne serce.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 3

Każde dziecko jest w pewnej mierze geniuszem, tak jak każdy geniusz pozostaje w jakimś stopniu dzieckiem.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 3

Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 3

Everyone takes the limits of his own vision for the limits of the world.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 4

Każda prawda przechodzi przez trzy etapy, zanim zostanie rozpoznana. W pierwszym etapie jest wyśmiewana. W drugim, jest zwalczana. W trzecim, jest uważana za oczywistość.

Every truth passes through three stages before it is recognized. In the first, it is ridiculed. In the second, it is opposed. In the third, it is regarded as self evident.

Arthur Schopenhauer Zobacz Głębia: 10 Tagi: Oczywistość Prawda Wyśmiewać Zwalczać

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny