Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić światumysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Losuj temat Losuj sentencję Zainspiruj się!
Gavagai.pl Autorzy Elbert Hubbard

Elbert Hubbard

Sentencje w bazie Gavagai:

Genius is the ability to act rightly without precedent - the power to do the right thing the first time.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

A pessimist is a man who has been compelled to live with an optimist.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Die, v.: To stop sinning suddenly.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Polygamy: An endeavour to get more out of life than there is in it.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Genius may have its limitations, but stupidity is not thus handicapped.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Prosperity: That condition which attracts the lively interest of lawyers, and warrants your being sued for damages, or indicted; or both.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Poeta: Osoba urodzona z instynktem ubóstwa.

Poet: A person born with an instinct for poverty.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: 6 Tagi: Instynkt Poeta Ubóstwo

Poet: A person born with an instinct for poverty.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Saintship is the exclusive possession of those who have either worn out or never had the capacity to sin.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Nigdy się nie tłumacz - twoi przyjaciele nie potrzebują tego, a twoi wrogowie i tak ci nie uwierzą.

Never explain - your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: 7 Tagi: Wrogowie Wyjaśniać Przyjaciel Uwierzyć Tłumaczyć-Się

Love, we say, is life. But love without faith or hope, is agonizing death.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

We work to become, not to acquire.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

If you suffer, thank God! - it is a sure sign that you are alive.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

A man is as good as he has to be, and a woman as bad as she dares.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Polygamy: An endeavour to get more out of life than there is in it.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Aby uniknąć krytyki nie rób nic, nie mów nic, bądź niczym.

To escape criticism -- do nothing, say nothing, be nothing.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: 1

If you want work well done, select a busy man -- the other kind has no time

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Cultivate only the habits that you are willing should master you.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

If you can't answer a man's argument, all is not lost; you can still call him vile names.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Nie ma innej porażki poza tą, że zaprzestaje się prób.

There is no failure except in no longer trying.

沒所謂的失敗,除了你不再嘗試之外。

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: 10 Tagi: Porażka Próbować

Every man should have a college education in order to show him how little the thing is really worth.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Never explain. Your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one one extrordinary man.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

A man is not paid for having a head and hands, but for using them.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Responsibilities gravitate to the person who can shoulder them.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Life is just one damned thing after another.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Little minds are interested in the extraordinary; great minds in the commonplace.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Death: To stop sinning suddenly.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Live truth instead of professing it.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

No one ever gets far unless he accomplishes the impossible at least once a day.

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: -

Fear defeats more men than any other one thing in the world

Elbert Hubbard Zobacz Głębia: 8

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Karma z cytatów:
Od ciebie: 1
Globalna 1

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Wylosuj Lista poprzedni następny