Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Laozi 老子

Sentencje w bazie Gavagai:

Being deeply loved by someone gives you strength; loving someone deeply gives you courage.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Rule a kingdom as though you were cooking a small fish - don't overdo it".

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

The more prohibitions there are, the poorer the people will be. The more laws are promulgated, the more thieves and bandits there will be.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 6

The more laws and order are made prominent, the more thieves and robbers there will be.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Podróż na tysiąc mil zaczyna się od jednego kroku.

The journey of a thousand miles begins with one step.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 10

The wicked leader is he whom the people despise. The good leader is he whom the people revere. The great leader is he whom the people say, 'We did it ourselves.'

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

A fool will learn nothing from a wise man, but a wise man will learn much from a fool.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Begin difficult things when they are easy. Do great things when they are small. The difficult things of the world must once have been easy. The great things must once have been small. A thousand mile journey begins with one step.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

A leader is best When people hardly know he exists, Not as good when people obey and acclaim him, Worst when they despise him.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

The Way of the sage is to act but not to compete.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Go to the people, work with them, learn from them, respect them, start with what they know, build with what they have. And for a great leader, when his aims are accomplished and his purposes fulfilled, the people will say, 'We have done this ourselves'.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 7

Miecz nieustannie ostrzony szybko traci ostrze.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Kto innych pokona, ten siłę posiadł. Kto zaś sam pokonać się zdoła, ten jest naprawdę potężny.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

[...] Pragniesz kogoś poniżyć, wywyższaj go najpierw. Chcesz kogoś osłabić. Wpierw go wzmocnij. [...]

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Im dalej idziesz, tym mniej wiesz.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Dla dobrych być dobrym i dobrym być dla niedobrych - oto najwyższa dobroć.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Kto jest równie przezorny na końcu co na początku dzieła, ten klęski nie dozna.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Nie ma większego niebezpieczeństwa nad lekceważenie wroga.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Zmącona woda staje się czystą, gdy stoi w spokoju

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

Dla zdobycia wiedzy - codziennie coś dodawaj, dla zdobycia mądrości - codziennie coś odrzucaj.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 9

Mądry nie gromadzi, żyje dla innych i tym się bogaci.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

O dobrym wodzu: gdy wykona zadanie i osiągnie cel, jago ludzie powiedzą: zrobiliśmy to sami.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 1

A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Muddy water, let stand becomes clear.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Acting without design,occupying oneself without making a business of it,finding the great in what is small and the many in the few,repaying injury with kindness,effecting difficult things while they are easy and managing great things in their beginnings:this is the method of Tao

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

A journey of a thousand miles must begin with a single step.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

It is the Vague and Elusive. Meet it and you will not see its head. Follow it and you will not see its back.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

When you are content to be simply yourself and dont compare or compete,everybody will respect you"

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Znać innych to inteligencja, znać siebie -- prawdziwa mądrość. Powodzić innymi to siła, powodzić samym sobą -- prawdziwa siła.

Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength, mastering yourself is true power.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 9

All things in the world come from being. And being comes from non-being.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Govern a great nation as you would cook a small fish. Do not overdo it.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

The good man is the teacher of the bad, And the bad is the material from which the good may learn. He who does not value the teacher, Or greatly care for the material, Is greatly deluded although he may be learned. Such is the essential mystery.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

The men who are great live with that which is substantial, they do not stay with that which is superficial; they abide with realities, they remain not with what is showy. The one they discard, the other they hold.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Clay is moulded to make a vessel, but the utility of the vessel lies in the space where there is nothing. ... Thus, taking advantage of what is, we recognize the utility of what is not.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

He who knows others is learned. He who knows himself is wise.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Nature is not human-hearted.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Rule a kingdom as though you were cooking a small fish - don't overdo it".

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Silnym jest ten kto zwycięa innych. Wielkim ten kto przezwycięa samego siebie.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 3

O najlepszych władcach ludzie wiedzą tylko tyle, że oni istnieją; tych trochę gorszych kochają i wychwalają; tych jeszcze gorszych się boją; a tych najgorszych przezywają.

of the best rulers people only know that they exist; the next best they love and praise; the next they fear; and the next they revile

Laozi 老子 Zobacz Głębia: -

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Bez wychodzenia z domu znam cały wszechświat.

Without leaving the house I know the whole universe.

不出戶,知天下;不窺牖,見天道。

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 10

Dbaj o to, co myślą inni ludzie, a na zawsze będziesz ich więźniem.

Care about what other people think, and you will always be their prisoner.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 9

If you realize that all things change, there is nothing you will try to hold on to.

Laozi 老子 Zobacz Głębia: 7

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)