Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Henryk Elzenberg

Sentencje w bazie Gavagai:

Kto pracuje nad ukształtowaniem siebie, ten jest sam.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Nie znajdziesz takiego łotra, by się nie pojawił łotr jeszcze gorszy, przed którym człowiek uczciwy będzie musiał wziąć w obronę tamtego.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Sława to przynęta, na którą bierze nas wielkość.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 5

Celem życia jest: w swojej małej, jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 10

Są na świecie bandyci i święci. Ale święci obracają się w ramach, które wyznaczają bandyci.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Najinteligentniejsi ludzie najwięcej mają głupich pomysłów: ich umysł jest niespokojny, w ciągłym ruchu, więc wciąż się potyka, głupcy mało mają głupich pomysłów.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 9

Surowość jest wyrazem szacunku, wyrozumiałość - lekceważenia.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Odkrywać nowe światy? A po co? By w nie wnosić stare cierpienia?

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bitwy przegrywa.

Do not despise yourself because of a battle lost. You need to be really strong to reach places where you loose battles.

別蔑視自己於戰場失利,那會花費許多精力去視察為何敗戰。

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 8

Najpraktyczniej zacząć od wyrzeczenia, bo tak czy tak na nim skończyć wypadnie.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 3

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Cnota milczenia [...] Mówić o rzeczach błahych to siłą rzeczy myśleć o rzeczach błahych. No a mówić o rzeczach poważnych? Niestety to zbyt często odbierać im żywotność, ich siłę, ich zdolność krzewienia się w duszy.

The virtue of silence . . . To talk of trivial things is perforce to think of trivial things. What about talking of serious things? Unfortunately it means too often to take away their vitality, their power, their ability to propagate in the soul.

沉默的美德……說瑣碎得想的瑣碎,何不說重大之事?不幸的是,它意謂靈魂中傳達生命力、精力、以及能力的剝奪。

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 10

Nieświadoma chytrość niektórych: porywać się na rzeczy najbardziej nieosiągalne, by nie być zmuszonym do realizacji.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Najczęściej efektowna bywa myśl tylko dlatego, że nie jest przemyślana do końca. Inaczej brak jest tajemniczych perspektyw i siły sugestii tkwiącej w niewykończeniu.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Nie przeklinajcie świata za karę, że był wam widownią klęsk i zawodów. Można przegrać bitwę nad Zatoką Neapolitańską. Czy zatoka będzie przez to mniej piękna?

Do not curse the world, for sake it was a scene for your defeats. You can loose a battle at Napoli Bay. Will it's beauty perish because of that?

別因你的失敗詛咒世界,你大可在拿玻里海灣失敗,但它的美因此而逝去了嗎?

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 1

Definicja jest czymś nadzwyczaj osobliwym. Tłumaczy rzecz zrozumiałą dwiema rzeczami niezrozumiałymi.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 3

Kultura jest próbą zmuszania dziejów ludzkości, żeby służyły Wartości.

Henryk Elzenberg Zobacz Głębia: 9

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)