Gavagai.pl

ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat... umysłem i rękami gotowego na te słowa człowieka.

Gavagai to... repozytorium inspiracji: fragmentów książek, filmów i wierszy... opisów umysłów i czynów wielkich ludzi, których śladem warto podążać. To także repozytorium 25 tysięcy sentencji i aforyzmów.

Sentencje w bazie Gavagai:

Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich. [...]

Aleksander Świętochowski

Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla jej wyjątków.

Aleksander Świętochowski

Mądrość jest morzem płytkim, ale burzliwym. A głupota bezdennym, ale martwym.

Aleksander Świętochowski

Śmiech jest wyłączną własnością człowieka i dlatego głupcy ciągle się śmieją, ażeby pokazać, że są ludźmi.

Aleksander Świętochowski

Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się, jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno.

Aleksander Świętochowski

Trudno o bardziej błogie przekonanie nad to, że się jest w całej przestrzeni tworem swego rodzaju jedynym.

Aleksander Świętochowski

Człowiek nie ma lepszego sposobu uszczęśliwienia ludzkości nad udoskonalenie siebie.

Aleksander Świętochowski

Dbaj nie o ludzkość, nie o naród, nie o stronnictwo, ale o człowieka.

Aleksander Świętochowski

Ludzi małych nie można przekonać odwoływaniem się do ich rozumu, serca, obowiązku, sumienia, honoru - wystarczy jednak przedziurawić im kieszeń.

A small people cannot be convinced by reason, heart, sense of obligation, conscience or honor. However what is enough is to hit their pocket.

Aleksander Świętochowski

Wielkim zaś może być każdy, kto tego stale pragnie.

Aleksander Świętochowski

Nie ma takiego przesądu, którego gruzy nie znalazłyby szczerze lub obłudnie płaczących nad nim proroków.

Aleksander Świętochowski

Więcej ludzi klęka przed batem, niż przed genialnym dziełem.

Aleksander Świętochowski

Tak zawsze: gdy lis dusi kurę - to podły, ale gdy człowiek ją zjada - to głodny.

Aleksander Świętochowski

Przykry to widok, gdy uciśniony jeszcze liże łapy oprawcy.

Aleksander Świętochowski

Nie rzucaj obwinień w niebo, bo one zawsze spadają na ziemię.

Do not throw your accusations toward the syy, since in the end they all fall back down.

Aleksander Świętochowski

Czy nie zgodziłbyś się na to, że każdy bez wyjątku człowiek jest skarbczykiem, w którym spoczywa zamknięte większe lub mniejsze dobro, i że on potrzebuje znaleźć kogoś, kto go potrafi otworzyć i ten klejnot z niego wyjąć? Ludźmi wartościwymi przeto byliby ci, do których wielu klucz posiada, a niegodziwcami tacy, do których nikt nie znalazł.

Aleksander Świętochowski

Nie trzeba kopać dołu, zanim dusza nie opuściła ciała.

Aleksander Świętochowski

Omiń raczej świątynię niż nędzarza.

Aleksander Świętochowski

Rzecz to niezawodna, że łatwiej stworzyć teorię postępowania, niż według niej postępować.

Aleksander Świętochowski

Nie bądź niczyją własnością i nie uważaj nikogo za swoją.

Aleksander Świętochowski

Kochajmy przeszłość, żyjmy teraźniejszością.

Aleksander Świętochowski

Trzeba czas zaprząc do swoich celów, a nie czekać, aż on nas ze sobą powlecze.

Aleksander Świętochowski

Tępcie nie ludzi, ale ich złe czyny.

Aleksander Świętochowski

Brzydota nie jest nieszczęściem, jest nim pragnienie tego, do czego ma prawo piękność.

Aleksander Świętochowski

Najmilszą Bogu modlitwą jest miłość.

Aleksander Świętochowski

Żadnej wiary i czci nie można zabić, one mogą tylko same umrzeć.

Aleksander Świętochowski

Nienawiść zniszczyła wiele, ale nie stworzyła niczego.

Aleksander Świętochowski

Człowiek ukazuje swój rozum nie tyle w odpowiedziach, ile w pytaniach.

A man will show his reason not in his answers, but in questions.

Aleksander Świętochowski

Nie można o łagodności zwierząt sądzić z ich zachowania się w żelaznych klatkach; nie można ludzkich cnót wywnioskować z czynów przymusowych.

Aleksander Świętochowski

Złość zasypia tylko w strachu.

Aleksander Świętochowski

Czyn uczciwy broni się sam, niecny - ucieka się do jakiejś świątyni, bo ona mu zapewnia nietykalność.

Aleksander Świętochowski

Pięknych i czystych ciał jest wiele, pięknych i czystych dusz tak mało, że zaledwie wystarczają na podtrzymanie wiary w ich istnienie.

Aleksander Świętochowski

Złych ludzi należy traktować tak jak wszystkie złe warunki życia i działania - jak mróz, suszę, ulewę lub ból zębów.

Aleksander Świętochowski

Człowiek będzie z kazalnicy rzucał gromy na maski i zszedłszy z niej włoży maskę.

Aleksander Świętochowski

Gdy wielka idea zapuści korzenie w umysłach jałowych, musi ona wyrodzić się i skarleć odpowiednio do swego gruntu.

Aleksander Świętochowski

Maleńka Grecja Starożytna żyje i panuje nad nami dotąd, a wielkie mocarstwo tatarskie zniknęło bez śladu.

The tiny Ancient Greece lives and rules our mins until today, and the vast mongolian empire has vanished without trace.

Aleksander Świętochowski

[...] Niech silni tworzą, a bezsilni spierają się, jak tworzyć należy.

The strong will create, the weak would quarrel on how to create.

強者力圖創造,弱者會為了如何創造而爭論不休。

Aleksander Świętochowski

Fantazja nie chodzi po ziemi, lecz unosi się ponad nią, zawsze jednak w kierunku jej dróg.

Aleksander Świętochowski

Każdy talent powinien odmawiać dwie modlitwy: jedną błagającą o opiekę przeciw niesłusznemu potępieniu, a drugą - o opiekę przeciw bałwochwalstwu.

Aleksander Świętochowski

Cokolwiek byśmy sądzili o obrzędach religijnych, skoro one dla milionów ludzi stanowią zaspokojenie niezbędnych potrzeb wewnętrznych, mają w nich rację swojego bytu.

Aleksander Świętochowski

Niechaj każdy układa sobie pacierz sam.

Aleksander Świętochowski

Czym jest cały blask Napoleona wobec cierpień konającego na polu bitwy żołnierza.

Aleksander Świętochowski

W czasie wojny zawieszają się wszystkie prawa, nawet logiczne, a najwyższą władzę obejmuje instynkt samozachowawczy.

Aleksander Świętochowski

Zawsze dotąd i długo jeszcze suma zamordowanych i zdobytych ziem odmierzać będzie sławę bohaterów.

Aleksander Świętochowski

Idącemu prędzej od ciebie w poznaniu rzuć pod nogi kij, wykop mu na drodze rów, zagrodź płot, a jeśli nie stanie, upadnij przed nim albo uczep się jego poły, ażebyś miał prawo go oskarżyć, że cię podeptał lub, ciągnąc leżącego, poranił i zabrudził.

Aleksander Świętochowski

Kto rzuca światło nauki na głupich, podobny jest do łobuza, który lusterkiem ciska blask w chore oczy spokojnym obywatelom.

Aleksander Świętochowski

Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu.

Aleksander Świętochowski

Grzeczność w rozmowie polega na tym, ażeby mówiącemu pozwolić dokończyć zaczęte zdanie, którego dalszy ciąg znamy. [...]

Aleksander Świętochowski

Fanatyk, jak zwierzę, uważa wszystko za truciznę, czego nie może spożyć i strawić.

Aleksander Świętochowski

Bezwzględnie logiczna w czynie jest tylko maszyna.

Aleksander Świętochowski

Zamiast ludzi przymuszać lub przekonywać do przyjęcia jakiegoś założenia, trzeba ich tak wykształcić, ażeby oni sami do niego doszli.

Aleksander Świętochowski

Jeśli jesteś głupim i tchórzem, jeżeli nie wiesz, w co nasz wierzyć i co czynić, nie masz odwagi walczyć sam, wstąp do jakiejkolwiek zorganizowanej gromady - ona da ci rozum i odwagę, a ty jej zapłacisz tylko swobodą myślenia i działania.

Aleksander Świętochowski

Czy można w świecie ludzkim wyobrazić sobie coś nędzniejszego niż istota rozumna, która na komendę myśli, na komendę walczy, dopuszcza się najochydniejszych gwałtów i na komendę umiera?

Aleksander Świętochowski

Jak daleko ludzkość już znajdowałaby się w postępie, gdyby nie podłość rządzących i głupota rządzonych.

Aleksander Świętochowski

Niektórym autorom zdaje się, że gdy w swoich utworach otworzyli czytelnikowi sypialnię, klozet i łazienkę bohaterów - otworzyli w literaturze nową epokę.

Aleksander Świętochowski

Niecnotą w zmianie przekonań nie jest ich różnica, ale nieszczerość.

Aleksander Świętochowski

Natura jest zwykle okrutna, ale niekiedy miłosierna: starcom nie mogącym używać życia obrzydza je.

Aleksander Świętochowski

Mężczyzna zakrywa swe pochodzenie od małpy rozumem, kobieta strojem.

Aleksander Świętochowski

Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, od szkoły świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia - najczęściej - tytuł zdolnego robigrosza.

Aleksander Świętochowski

Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów. [...]

Aleksander Świętochowski

Jeśli tyran powie, że trójkąt jest kołem, natychmiast zbierze się tłum dobrowolnych niewolników, którzy zażądają odpowiedniej zmiany w prawidłach geometrii.

Aleksander Świętochowski

Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali - więksi.

People are like mountains: the great ones look smaller from close distance; the small ones - look bigger.

人就像山一樣,偉人從近處看來較小,小人看起來反而較大。

Aleksander Świętochowski

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora 0

(brak fragmentów)

Karma z cytatów:
Od ciebie: 0
Globalna 0

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Gdzie kupić moje książki?

Moje ksiażki do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Zapraszam do księgarni