Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子)

Sentencje w bazie Gavagai:

Łączna ilość: 117. Aktualnie widzisz pierwsze 100 sztuk

An oppressive government is much worse than a man-eating tiger.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 6

Konfucjusz: Mędrzec nigdy nie chowa się do szafy kochanki, gdy na obiad była grochówka.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien ani niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego, co prawe.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nie smućcie się , że nie piastujecie stanowisk. Troszczcie się o to, by być stanowisk godnymi.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Nie smućcie się, że nikt was nie zna. Troszczcie się o to, byście byli godni poznania.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kiedy coś wiesz - stój przy tym, a kiedy czegoś nie wiesz - przyznaj, że nie wiesz. Oto jest wiedza.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Brakiem odwagi jest wiedzieć, co prawe, lecz tego nie czynić.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

O sprawach dokonanych nie należy rozprawiać. Nie należy też rad udzielać, gdy rzecz już zbyt daleko zaszła, ani wyrzutów czynić, gdy już coś minęło.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Ucz się tak, jak byś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już masz.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Wszystko jest w ruchu jak płynący strumień, co nie zatrzymuje się ani w nocy, ani w dzień.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Jeśli usypując pagórek, przerwiesz robotę, gdy zaledwie jednego kosza ziemi do jego ukończenia brakuje, to jakbyś pagórka nie usypał. Jeśli chcąc ziemię wyrównać, jeden kosz gruzu w rozpadlinę wsypałeś, toś już pracę rozpoczął.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Zaniechać nauki to jak zaprzestać usypywania góry wtedy, gdy tylko kosza ziemi brak do ukończenia dzieła. Lecz uczyć się dalej, to jakby zasypywać nierówności gruntu, gdy dopiero kosz jeden został wysypany.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Ci, którzy się uczą, podobni są do roślin. Zdarza się bowiem, że roślina zakiełkuje, ale nie rozkwitnie; zdarza się też, że zakwitnie, ale owocu nie wyda.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Czyż można słusznej nie wysłuchać rady? Ważniejsze jest jednak to, by jej wysłuchawszy zmienić to, co złe.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Z tego, że ktoś o cnotach rozprawia, nie można wnosić, że sam cnoty posiadł.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiek szlachetny stara się, by inni byli dobrzy. Prostak czyni odwrotnie.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Każdy potrafi skarg wysłuchać. Kto jednak zdoła sprawić, by skarg nie było.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiek cnotliwy dobre wypowiada słowa. Ale nie zawsze ten, co dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto dostrzegłszy zysk o prawości pomyśli, kto w niebezpieczeństwie gotów życie ryzykować i po latach nie zapomina o swoich przyrzeczeniach, ten jest człowiekiem doskonałym.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto się nie waha czynić wielkich obietnic, temu trudno przyjdzie się z nich wywiązać.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zdąża.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej, niż przyrzekł.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Jeśli dobrem odpłacisz za zło, czym za dobro się odwdzięczysz.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Jeśli nie będziesz nauczał kogoś, kto na to zasługuje, zgubisz człowieka. Jeśli nauczasz kogoś, kto na to nie zasługuje, trwonisz tylko swą wiedzę.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Cieśla, który chce dobrze robotę wykonać, musi wpierw naostrzyć swe narzędzia.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny człowiek wymaga od siebie. Prostak od innych.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Czego sam nie pragniesz, nie czyń drugiemu.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny troszczy się o swe cnoty, a nie o to, że mu w biedzie żyć przyszło.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Służąc władcy myśl wpierw o swoich obowiązkach, a potem o wynagrodzeniu.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Tylko bardzo mądrzy i zdecydowani głupcy niczego w swym postępowaniu nie zmieniają.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

W dawnych czasach szaleńcy byli prostoduszni, dziś i oni są krętaczami.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Widzi je każdy.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Jeśli się tylko przyjżeć temu, na czym ktoś opiera swe czyny; jeśli przypatrzeć się temu, z czego się one wywodzą i zbadać to, co mu zadowolenie daje, to czyż człowiek ten zdoła ukryć, kim jest w istocie?

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny działaniem wyprzedza swe słowa, a postępowanie jego zgodne jest z tym, co powiedział.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny każdą rzecz z różnych stron widzi i nie ma uprzedzeń. Prostak rzecz z jednej strony widzi i kieruje się uprzedzeniami.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

W państwie rządzonym dobrze - wstyd być biednym; w państwie rządzonym źle - jest chańbą być bogatym.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

[...] Gdy Tsy-Sy został starostą, dałem mu sam 900 miar ziarna. A gdy daru nie chciał przyjąć, powiedziałem do niego: Nie odmawiaj! Daj to ziarno ubogim z twych siół, wiosek i zaścianków.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

[...] Tak miłował naukę, że nie wzdragał się nawet uczyć od niżej od niego postawionych.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Gdy w trójkę z kimś idę, z pewnością mych towarzyszy wezmę za nauczycieli: Wezmę, co jest w nich dobre, i wedle tego postępować będę, zaś to co w nich złe, postaram się również w sobie samym poprawić.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny podnosi zalety ludzi, a nie podkreśla ich przywar. Prostak czyni odwrotnie.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny kocha zgodę. lecz nie jest bezkrytyczny. Prostak jest bezkrytyczny, ale bynajmniej nie jest zgodny.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Co sądzić o człowieku, którego kochają wszyscy w jego wiosce? Nic to jeszcze nie znaczy. A co sądzić o takim, którego wszyscy w wiosce nienawidzą? Mistrz powiedział: Nic to jeszcze nie znaczy. Dobrze by o nim świadczyło, gdyby go kochali wszyscy dobrzy, a wszyscy źli nienawidzili.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny odznacza się godnością, lecz nie dumą. Prostak bywa dumny, choć brak mu godności.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Mąż uczony, który się zadowala życiem jeno w domowym zaciszu, nie jest wart tego miana.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto posiadł cnotę, ma też i dar słowa. Nie znaczy to jednak, że każdy, kto posiadł dar słowa, cnotę posiadł.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Szlachetny jest opanowany i obce mu są swary. Nie unika on ludzi, lecz z żadną grupą się nie wiąże.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Słowa powinny myśli jasno wyrażać.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Z natury ludzie są sobie bliscy. To, co ich od siebie oddala, to przyzwyczajenia.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Kto dzień w dzień uświadamia sobie, czego jeszcze nie osiągnął, a w ciągu miesiąca nie zapomina tego, czego się nauczył, o tym rzec można, że naukę umiłował.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 4

Where all thinking is the same, there is very little thinking,

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

What you do not want done to yourself, do not do to others.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 1

Wheresoever you go, go with all your heart.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Fine words and an insinuating appearance are seldom associated with true virtue.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

It is not truth that makes man great, but man who makes truth great.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Have no friends not equal to yourself.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Learning without thought is labour lost; thought without learning is perilous.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Men's natures are alike; it is their habits that carry them far apart.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Recompense injury with justice, and recompense kindness with kindness.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Study the past, if you would divine the future.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The people may be made to follow a course of action, but they may not be made to understand it.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The superior man is distressed by his want of ability.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The superior man is satisfied and composed; the mean man is always full of distress.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

To be able to practise five things everywhere under heaven constitutes perfect virtue . . . gravity, generosity of soul, sincerity, earnestness, and kindness.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Only the wisest and stupidest of men never change.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Work to become, not to acquire.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

When you know a thing, to hold that you know it; and when you do not know a thing, to allow that you do not know it--this is knowledge.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Virtue is not left to stand alone. He who practices it will have neighbors.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

In his errors a man is true to type. Observe the errors and you will know the man.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Everything has beauty, but not everyone sees it.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

If language is not correct, then what is said is not what is meant; if what is said is not what is meant, then what must be done remains undone; if this remains undone, morals and art will deteriorate; if justice goes astray, the people will stand about in helpless confusion. Hence there must be no arbitrariness in what is said. This matters above everything.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Our greatest glory is not in never falling,but in rising every time we fall.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

He that would perfect his work must first sharpen his tools.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

When you have faults, do not fear to abandon them.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

If we don't know life, how can we know death?

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

He who learns but does not think, is lost! He who thinks but does not learn is in great danger.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

He does not preach what he practices till he has practiced what he preaches.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Silence is a friend who will never betray.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

If I am walking with two other men, each of them will serve as my teacher. I will pick out the good points of the one and imitate them, and the bad points of the other and correct them in myself.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The perfecting of one's self is the fundamental base of all progress and all moral development.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

To know that one knows what one knows, and to know that one doesn't know what one doesn't know, there lies true wisdom.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Real knowledge is to know the extent of one's ignorance.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The expectations of life depend upon diligence; the mechanic that would perfect his work must first sharpen his tools.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Ignorance is the night of the mind, but a night without moon or star.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Without knowing the force of words, it is impossible to know men.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

It is only the wisest and the stupidest that cannot change.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

What is the sound of one hand clapping?

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

He who wishes to secure the good of others has already secured his own.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The essence of knowledge is, having it, to apply it; not having it, to confess your ignorance.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

The cautious seldom err.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Things that are done, it is needless to speak about; things that are past it is needless to blame.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

To practice five things under all circumstances constitutes perfect virtue; these five are gravity, generosity of soul, sincerity, earnestness, and kindness.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia:

Madry czlowiek wymaga od siebie, prostak od innych.

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji
Zobacz Głębia: 3

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe:

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)